Tieto&trendit 2/2005

Pääkirjoitus: Kulutuksen monet kasvot esiin

Kolumni: Harmaan arjen voitto elämysmaailmasta

Kotimaan foorumi

Kansainvälinen foorumi

 • Yksityisten kulutusmenojen bkt-osuuksissa suuria eroja
 • Internetin käyttö yleisintä Pohjoismaissa
 • Tuulivoiman käyttö kasvoi 20 prosentilla EU-maissa
 • Ruotsissa EU-maiden suurin verotaakka
 • Maailman henkilöauto-tuotanto uuteen ennätykseen

Taloustrendit

 • Inflaatiolla on monia syitä ja mittareita
 • Viron työmarkkinat murroksessa
 • Rakennusalan kansainväliset näkymät lupaavia
 • Moni osaamisala tänä vuonna kovaan kasvuun
 • Valko-Venäjä on keskellä Eurooppaa mutta eristyksissä

Teema: Kulutuksen trendit

 • Kulutus pyörittää kansantaloutta
 • Laadukkuus on nouseva trendi kulutuksessa
 • Euroajan inflaatioharha
 • Vähittäiskaupan myynti jatkuu vahvana
 • Eri teknologiat ja käyttötottumukset elävät rinnakkain
 • Palveluilla ympäristöä säästävään kulutukseen
 • Kuluttava nuoruus, kuluttava elämä?
 • Pohjolassa käydään laiskasti ulkona
 • Suuret ikäluokat kulutusuran huipulla

Yhteiskunta

Kuuselan kuviot: Asteikot tekevät kuvion

Suhdanteita: Suomalaisten kulutus eurooppalaistuu hitaasti

Kotimaan katsaus

 • Yritysten määrä kasvoi
 • Teollisuus investoi vähemmän ympäristönsuojeluun
 • Julkisen talouden ylijäämä enää työeläkelaitosten varassa
 • Uudisrakentamisen aloitukset kasvoivat
 • Enemmän työllisiä, vähemmän työttömiä
 • Äitien työssäkäynti yleistä Suomessa
 • Palkkapussit pullistuivat
 • Inflaatio jäi selvästi alle indeksikynnyksen
 • Alkoholikuolemat nousivat ennätyslukuihin
 • Aina enemmän autoja

Päivitetty 13.12.2005