Julkaistu: 12.12.2003

Tutkimus- ja kehittämismenojen kasvu hidastuu

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot nousivat Suomessa vuonna 2002 runsaalla 200 miljoonalla eurolla 4,8 miljardiin euroon. Menot kasvoivat reaalisesti 3,4 prosenttia. Lisäys oli vuotta aiemmin vain 1,7 prosenttia. Tutkimusmenojen osuus bruttokansantuotteesta nousi 3,5 prosenttiin. Yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden antamien tietojen sekä muiden laskelmien perusteella tutkimusmenojen reaalisen eli inflaatiokorjatun arvon arvioidaan kuitenkin vähentyvän vuonna 2003. Samalla tutkimusmenojen bkt-osuuden kasvu käytännössä pysähtyy ja saattaa jopa kääntyä laskuun. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2002 -tilastosta.

Suomen osuus OECD-maiden yhteenlasketuista t&k-menoista on 0,7 prosenttia. Vaikka tutkimusmenot ovat määrältään pienet suuriin maihin verrattuna, on niiden osuus bkt:sta Suomessa kuitenkin kansainvälisesti vertaillen korkea. OECD-maista vain Ruotsissa osuus (4,3 %) oli Suomea korkeampi. Japanin (3,1 %), Islannin (3,1 %), Etelä-Korean (3,0 %) ja Yhdysvaltojen (2,8 %) bkt-osuudet olivat lähellä Suomen tasoa. Eniten tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostettiin Israelissa, 4,8 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2001.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2002. Tilastokeskus


Päivitetty 12.12.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi