Julkaistu: 12.12.2003

Pohjolassa vielä luotetaan poliitikkoihin

Eurooppalaiset eivät luota poliitikkoihin ja instituutioihin, kertoo tuore European Social Survey (ESS), 22 maassa toteutettu laaja arvojen ja asenteiden kartoitus. Arvostus voi kuitenkin olla vielä alhaisempaa kuin Suomessa. ESS:n mukaan pohjalukemia poliitikot saivat Portugalissa, Espanjassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Sloveniassa. Sen sijaan sentään suhteellisen paljon poliitikkoihin luotettiin Skandinavian maissa ja Hollannissa. Missään maassa kuitenkaan suurta luottamusta poliitikkoihin ei tuntenut enempää kuin yksi neljästä vastaajasta.

Tutkimuksen mukaan mitä vähemmän kansalaiset luottivat oman maansa poliitikkoihin ja parlamenttiin, sitä enemmän he luottivat EU:n parlamenttiin, ja päinvastoin. Niinpä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Sveitsissä ja Hollannissa, joissa oman maan poliitikkoihin ja instituutioihin luotetaan, Euroopan parlamentti kärsii luottamusvajeesta. Kaikissa muissa maissa, Britanniaa lukuun ottamatta, oman maan parlamenttiin suhtaudutaan vähintään yhtä epäluuloisesti, tai jopa karsaammin, kuin Europarlamenttiin.

Britit ovat oma tapauksensa; heidän luottamuksensa sekä omaan että Europarlamenttiin ovat pohjalukemissa.

Ruotsalaisnuoret äänestävät aktiivisesti

Kaikissa tutkituissa maissa nuoret äänestävät laiskemmin kuin vanhemmat ikäluokat. Maittain on kuitenkin eroja käyttäytymisessä. Irlannissa alle 30-vuotiaista äänestää alle puolet, kun yli kolmekymppisten äänestysaktiivisuus on 85 prosenttia. Sveitsissä alle kolmekymppisistä vain reilu kolmannes äänestää, kun vanhemmista vaaliuurnilla käy kolme neljästä.

Ruotsi erottuu tutkimuksessa maana, jossa nuorten aktiivisuus ei jää paljon vanhemmista jälkeen. Alle kolmekymppisistäkin ruotsalaisista 81 prosenttia äänestää, vanhemmilla aktiivisuus on peräti 88 prosenttia.

Eroja Euroopan ja USA:n nuorissa

European Social Survey tarjoaa myös mahdollisuuden vertailla kehityssuuntia Atlantin molemmin puolin. Tuoreet tutkimukset USA:sta kertovat sosiaalisten verkostojen murenemisesta ja nuorten vieraantumisesta yhteiskunnasta. Osallistuminen vapaaehtoisiin järjestöihin ja ryhmiin on laskenut. Näiden epävirallisten verkostojen uskotaan synnyttävän vastavuoroisuutta ja luottamusta - sosiaalista pääomaa.

ESS:n mukaan tällä puolen Atlanttia kuva ei ole yhtä synkkä. Ennakkotiedot kyselyn tuloksista kertovat, että sosiaalinen luottamus on Euroopassa nuorilla samanlaista kuin vanhemmillakin ikäryhmillä, itse asiassa suvaitsevaisuus ja epämuodolliset sosiaaliset verkostot jopa vahvempia nuorilla.


Päivitetty 12.12.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi