Julkaistu: 25.11.2004

Kasvavat investoinnit suuntautuvat palveluihin

SUORAT INVESTOINNIT maailmassa ovat taas kasvussa kolmen vuoden jyrkän laskun jälkeen. YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTADin vuosiraportin* mukaan kasvun taustalla ovat globaali talouskasvu ja yritysten kannattavuuden paraneminen.

Suorien investointien virrasta jo kaksi kolmasosaa suuntautuu palveluihin. Palvelusektorin osuus olemassa olevista suorien investointien kannasta on 60 prosenttia, kun se vuosikymmen aiemmin sitten vielä alle 50 prosenttia.

Palvelusektorin töiden siirtäminen alhaisten työvoimakustannusten maihin (=services offshoring) on raportin mukaan vasta alussa mutta saavuttamassa pian pisteen, jonka jälkeen palvelujen uudelleensijoittaminen voi lähteä rajuun kasvuun. Pakkotoimiin turvautuminen palvelutöiden pitämiseksi kotimaassa olisi kuitenkin UNCTADin mukaan lyhytnäköistä; protektionistiset toimet todennäköisesti tuhoaisivat enemmän kuin säilyttäisivät työpaikkoja pitkällä tähtäyksellä.

Tietotekniikka mahdollistaa siirtymisen ulkomaille

Perustavimmat muutokset tapahtuvat palveluissa, joita voi informaatioteknologian avulla tarjota ulkomailta käsin. Tutkijat ovat arvioineet, että kahdesta viiteen miljoonaan palvelutyöpaikkaa voi siirtyä halvempien työvoimakustannusten maihin. UNCTADin mukaan luku voi olla paljon korkeampikin. Useimmat monikansalliset yhtiöt eivät vielä ole aloittaneetkaan ulkoistamista, se mikä nyt näkyy voi olla vain jäävuoren huippu.

Toistaiseksi ulkoistettujen palvelujen markkinoista yli 70 prosenttia on neljässä maassa: Irlannissa, Kanadassa, Israelissa ja Intiassa.

Painopisteen siirtyminen tavaroiden kaupasta tietoteknisiin palveluihin merkitsee uusien kilpailutekijöiden esiin nousua. Vientimarkkinoista pääsevät kilpailemaan myös kaupungit, joilla ei ole satamaa tai muuta perinteistä infrastruktuuria. Telekommunikaatioyhteyksien rakentaminen on halvempaa kuin teiden, rautateiden tai lentokenttien rakentaminen. Ratkaisevaksi tekijäksi nousee koulutus. Ei riitä, että työvoima on halpaa, sen pitää olla myös hyvin koulutettua, kieli- ja ATK-taitoista.

Lähde: *World Investment Report 2004, The Shift Towards Services
http://web.worldbank.org


Päivitetty 25.11.2004