Julkaistu: 25.11.2004

Lisää palveluyrityksiä, vähemmän teollisuusyrityksiä

SUOMESSA aloitti viime vuonna 23 626 uutta yritystä ja toimintansa lopetti 21 381 yritystä. Yrityskanta kasvoi 2 245 yrityksellä eli 0,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2002 yrityskanta kasvoi edellisvuotisesta 0,7 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Yritysrekisteriin.

Yrityskannan suhteellinen muutos toimialoittain vuonna 2003

Toimintansa aloittaneita yrityksiä oli viime vuonna 6,4 prosenttia enemmän ja toimintansa lopettaneita yrityksiä 4,4, prosenttia vähemmän kuin vuonna 2002. Yritysten määrä lisääntyi päätoimialoista eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa sekä liike-elämän palveluissa, 1 146 yrityksellä, ja toiseksi eniten rakentamisessa, 619 yrityksellä. Yritysten määrä väheni eniten teollisuudessa, 467 yrityksellä.

Maakunnittain tarkasteltaessa yrityskanta kasvoi viime vuonna suhteellisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, molemmissa 1,7 prosenttia. Vilkkaimmin yrityksiä perustettiin suhteessa yrityskantaan Uudellamaalla, jossa toimintansa aloitti viime vuonna 11 yritystä jokaista sataa yritystä kohti sekä Kymenlaaksossa, jossa vastaava luku oli 10. Koko maassa aloitettiin 9,6 uutta yritystä sataa yritystä kohti.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä. Perustiedot tilastoon saadaan verohallinnolta.

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2004, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2004, 1. neljännes sekä aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2003. Tilastokeskus


Päivitetty 25.11.2004