Julkaistu: 27.10.2004

Maailma tarvitsee vessoja

Ihmiskunnassa vallitsee hiljainen hätätila, todetaan YK:n raportissa.

2,6 miljardilla ihmisellä - puolella kehitysmaiden asukkaista ja 40 prosentilla koko maailman väestöstä - ei ole käytössään edes yksinkertaista käymälää. Yli miljardilla ihmisellä on käytössään vain huonolaatuista vettä. Puhdas vesi ja hygieeniset sanitaatio-olosuhteet luovat edellytyksiä hyvälle terveydelle ja onnistumiselle taistelussa köyhyyttä, nälkää ja lapsikuolemia vastaan.

Sanitaatiolla tarkoitetaan ulosteiden ja jäteveden poistamista ja käsittelyä hygieenisesti eli käytännössä käymälää ja viemäriä. Kehitysmaissa on tavallista, että ihmiset tekevät tarpeensa tienvarsille, pelloille tai yleisten vesialueiden läheisyyteen. Väestön kasvaessa tämä levittää tauteja, ja tarve käymälöiden ja viemäriverkoston rakentamiselle kasvaa.

Kehitysmaissa on käytössä erilaisia vesihuoltojärjestelmiä. Juomavettä saadaan muun muassa avoimista kaivoista, joista, järvistä ja lammista. Nämä vesihuoltojärjestelmät eivät kuitenkaan suojele käyttäjiä taudinaiheuttajia tai muita saasteita vastaan. Parannettu vesihuoltojärjestelmä voi olla esimerkiksi pumpulla varustettu katettu kaivo.

Edistystäkin tapahtunut

Väestönkasvu on saanut sanitaation alueella saavutetut edistysaskeleet näyttämään vähäisiltä. Vuodesta 1990 lähtien yhteensä miljardille ihmiselle on luotu mahdollisuudet sanitaatioon. Suhteellisesti tarkasteltuna edistysaskel näyttää kuitenkin vaatimattomalta. 49 prosentilla maailman ihmisistä oli käytössään sanitaatio vuonna 1990. Nyt luku on noussut 58 prosenttiin.

Yli puolet ilman kunnollisia sanitaatio-olosuhteita elävistä asuu Intiassa (735 milj.) ja Kiinassa (725 milj.). Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain 36 prosentilla on käytössään sanitaatio. Yleisesti kehitysmaissa sanitaatio on käytössä 49 prosentilla ihmisistä verrattuna 98 prosenttiin teollisuusmaissa.

WHO:n ja UNICEF:n mukaan viimeisen 12 vuoden aikana 1,1 miljardia ihmistä lisää on saanut käyttöönsä puhdasta vettä. Maailmanlaajuisesti 83 prosentilla maailman väestöstä on käytössään hyvälaatuista juomavettä verrattuna 77 prosenttiin vuonna 1990.

Suurin osa puhtaan juomaveden saannista on järjestetty vesijohdoilla suoraan koteihin. Noin puolet maailman ihmisistä juo vesijohtovettä. Vesijohdot suoraan koteihin ovat edistäneet parempaa terveyttä ja vapauttaneet naiset ja tytöt raskaasta vedenkannosta.

Maailmalla on edistytty hyvin puhtaan juomaveden tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2015 mennessä, lukuun ottamatta Saharan eteläpuolista Afrikkaa. Puhtaan juomaveden turvaamisessa on Etelä-Aasiassa edistetty parhaiten, etenkin Intiassa ja Kiinassa. Aasiassa kuitenkin sijaitsee edelleen kaksi kolmasosaa (675 miljoonaa) maailman ihmisistä, jotka hankkivat juomavetensä suoraan huonolaatuisista joista ja lammista.

YK:n vuosituhannen kehitystavoitteissa maailman maat sitoutuivat puolittamaan ihmisten määrään, joilla ei ole käytössään hyvälaatuista juomavettä tai sanitaatiota. Veden saatavuus ja sen laatu ovat mitä suurimmassa määrin yhteydessä köyhyyteen. Huonot vesi- ja sanitaatio-olosuhteet johtuvat ennen kaikkea köyhyydestä. Köyhillä valtioilla ei yksinkertaisesti ole varaa rakentaa kattavaa vesijohto-, viemäri- tai kaivoverkostoa.

Heli Haapkylä

Lähde: WHO & UNICEF: Meeting the MDG drinking-water and sanitation target: A mid-term assessment of progress


Päivitetty 27.10.2004