Julkaistu: 12.6.2003

Internet valtaa tilastotiedon

Pian kymmenen vuotta tilastovirastojen Internet-intoilijat ovat olleet vakuuttuneita siitä, tilastotiedon jakelun paras väylä on Internet. Nyt suomalainen tiedontarvitsijakin on alkanut uskoa siihen.

Tilastokeskuksen imagotutkimuksen yhteydessä kyseltiin yli 15-vuotiailta suomalaisilta, mistä he lähtisivät etsimään tilastoja, jos niitä sattuisivat tarvitsemaan. 45 prosenttia arveli hakevansa tilastoja Internetistä.

Mistä hakisi tilastoja?

kuva

Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna Internetiin hakeutuvien osuus oli noussut selvästi. Kaksi vuotta aiemmin Internetin mainitsi tiedon lähteenä noin kolmannes vastaajista ja neljä vuotta sitten viidennes.

Koska kysymyksen vastausvaihtoehtoja ei esitetty vastaajille, voi kuvitella että vastaukset kertovat aidosti sen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen - eli kuvaavat aika hyvin tilannetta, jossa tilastotiedon tarvitsija on.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa Internet verotti muiden tilastolähteiden osuutta. Aikaisempina vuosina noin viidennes vastaajista oli maininnut tilastotiedon lähteenä myös kirjaston, joukkoviestimet ja Tilastokeskuksen. Tilastokeskus esiintyy listalla näin näkyvästi todennäköisesti sen vuoksi, että haastattelun aiemmat osat olivat kosketelleet Tilastokeskusta. Tänä vuonna joukkoviestimet muisti enää 5 prosenttia vastaajista ja kirjastonkin vain 10 prosenttia.

Tulos kertoo verkottumisen etenemisestä suomalaisten keskuudessa. Internet-verkko on varsinkin tehokkaiden hakukoneiden myötä saanut yhä keskeisemmän aseman tiedon etsinnässä. Samalla tiedon haun kannalta vaikeakäyttöisempi ja viihteellistyvä joukkoviestintä menettää mainettaan tiedon lähteenä. Osansa kehitykseen on toki silläkin, että niin kirjastot kuin joukkoviestimet ylläpitävät verkossa omia tiedonlähteitään. Internet on vallannut ne.

Kun tutkitaan, missä väestöryhmissä Internet tiedon lähteenä mainitaan useimmin, saadaan kovin tutunomaisia tuloksia. Internetin suosio on suurin 15-24-vuotiaiden ylioppilastutkinnon suorittaneiden keskuudessa; heistä yli 70 prosenttia hakisi tilastoja Internetistä. Vastaavasti yli 50-vuotiaat vain kansakoulun käyneet eivät Internetistä perusta.

Kirjastoon lähtisivät useimmin pohjoissuomalaiset ylioppilaat, ja lehtien selailu tiedonhakumielessä taas tulisi useimmin maanviljelijöiden mieleen. Pohjoissuomalaiset voisivat pirauttaa myös Tilastokeskukseen tiedonnälässään. Sen sijaan nettisukupolvi lähestyisi Tilastokeskusta vain, jos se sattuisi verkossa eteen.

Tutkimukseen vastasi 1 014 yli 15-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen näyte pohjautui monivaiheiseen ositettuun otantaan ja ns. kiintiöpoimintaan. Mahdolliset näytteen vinoumat korjataan tulostuksen yhteydessä painottamalla. Tuloksena on näyte, joka edustaa Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup Group Oy.


Päivitetty 12.6.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi