Julkaistu: 12.6.2003

Suomi taas nettosaaja

SUOMEN kokonaistulot EU:sta olivat viime vuonna 16 miljoonaa euroa suuremmat kuin tiedossa olevat kokonaismenot. Valtion talousarvion tasolla maksoimme EU:n budjettiin 126 miljoonaa euroa enemmän kuin saimme, mutta talousarvion ulkopuolisista eristä EU:n interventiokustannukset sekä Maatilatalouden kehittämisrahaston tulot puolestaan kasvoivat.

Laskelmat perustuvat valtion tilinpäätöstietoihin eli todellisiin kunkin vuoden aikana maksettuihin menoihin ja tuloutuviin tuloihin. Vuotuisen ajoituksen takia yksittäisen vuoden tieto ei välttämättä anna oikeaa kokonaiskuvaa, joka muodostuu vasta useamman vuoden tarkastelussa.

Suomen nettomaksuasema on vaihdellut vuosittain. Etenkin vuosina 1998-2000 nettomaksu kohosi huomattaviin summiin. Juoksevat menot, jotka määräytyvät EU:n budjetin koon ja kansantaloudellisten suureiden, ALV-pohjan ja BKTL:n mukaan, ovat kasvaneet vuosittain suhteellisen tasaisesti. Juoksevissa tuloissa EU:lta sen sijaan on ollut heilahteluja molempiin suuntiin.

ALV-maksuja Suomi maksoi EU:lle viime vuonna 429 miljoonaa ja BKTL-maksua 694 miljoonaa euroa. Suurin tuloerä oli 737 miljoonan euron maataloustuki.

Saksa maksaa eniten

Suomen osuus EU:n budjetista tänä vuonna on 1,58 prosenttia. Eniten maksavan Saksan osuus on 22,96 prosenttia.

Lähde: Valtiovarainministeriö


Päivitetty 12.6.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi