Julkaistu: 26.4.2004

Maatalouden tuottajahinnat laskivat, tuotantovälineet kallistuivat

Maatalouden tuottajahinnat laskivat viime vuonna 4,0 prosenttia edellisvuodesta. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 0,4 prosenttia.

Tuottajahintojen lasku aiheutui eläintuotteiden halpenemisesta 7,2 prosentilla. Sianlihan hinta laski eniten, 16,3 prosenttia. Naudanlihan ja siipikarjanlihan hinta laski yli 2 prosenttia. Maidon tuottajahinta nousi 1,4 prosenttia ja kananmunien hinta 1,9 prosenttia. Ilman turkistuotantoa eläintuotteiden hinnat laskivat 2,3 prosenttia. Muiden eläintuotteiden hinnat laskivat yli 30 prosenttia. Muut eläintuotteet -ryhmä sisältää turkiseläinten nahat.

Kasvituotteiden hinta nousi lähes 3 prosenttia, mikä johtui pääasiassa teollisuuskasvien, perunan sekä hedelmien kallistumisesta. Viljakasvien hinta laski yhteensä 4,6 prosenttia. Kauran hinta laski lähes 12 prosenttia ja vehnän hinta lähes 5 prosenttia.

Maatalouden hintaindeksien kehitys 1995-2003 (2000=100)

kuva

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 1,4 prosenttia vuonna 2003. Tuotantovälineiden hintojen nousu johtui pääasiassa investointitarvikkeiden kallistumisesta 2,4 prosentilla. Koneiden hinnat nousivat 3,4 prosenttia ja maatalouden rakennusinvestoinnit 1,6 prosenttia. Tuotantotarvikkeet ja palvelut kallistuivat prosentin. Eniten tuotantotarvikkeiden ja palveluiden hintoja nostivat energian kallistuminen lähes 8 prosentilla ja koneiden huoltokustannusten nousu yli 4 prosentilla.

Hintaindeksit uudistettu

Tilastokeskus on uudistanut maatalouden hintaindeksejä Eurostatin maatalouden tilinpidon- ja hintatilastotyöryhmän määritelmien mukaisesti. Indeksien uusi perusvuosi on 2000, jota merkitään luvulla 100. Uusista indekseistä on saatavissa aikasarjat vuoden 1995 tammikuun saakka. Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja -tuotantopanosten hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta.

Maatalouden tuottajahintaindeksin luokitusta on muutettu ja hintatiedoissa on huomioitu liha- ja maitotuotteiden jälki- ja lisätilit. Koska jälki- ja lisätilit on tiedossa vasta tilastovuoden loputtua tilinpäätöstietojen valmistuttua, lasketaan maatalouden tuottajahintaindeksi ennakollisena. Indeksiä käytettäessä olisi huomioitava, että Tilastokeskus korjaa indeksiä takautuvasti.

Lähde: Maatalouden hintaindeksit. Tilastokeskus

Lisätietoja maatalouden hintaindekseistä saatavana myös Internetissä osoitteessa http://tilastokeskus.fi/tk/hp/kui_maatal.html


Päivitetty 26.4.2004

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi