Julkaistu: 23.4.2004

Kuluttajien usko omaan talouteensa vahvistui ennätystasolle

Taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 12,8 eli hieman korkeampi kuin kuukautta tai vuotta aiemmin. Luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat helmikuuhun verrattuna, erityisesti kuluttajien luottamus oman talouden tulevaisuuteen lisääntyi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. maaliskuuta 1 651 Suomessa asuvaa henkilöä.

Maaliskuussa 33 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 18 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden maaliskuussa 21 ja 29 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti maaliskuussa 31 prosenttia kuluttajista ja vain 9 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Näkemykset omasta taloudesta olivat ennätystasolla eli yhtä valoisat kuin helmikuussa 2000.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-3/2004

kuva

Harva pelkää joutuvansa työttömäksi

Kuluttajista 46 prosenttia arvioi maaliskuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 20 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Työllisistä 15 prosenttia arvioi työttömyyden uhan kasvaneen omalla kohdallaan, mutta vain runsaat 2 prosenttia pelkäsi joutuvansa varmasti työttömäksi vuoden sisällä. Kuluttajat ennustivat kuluttajahintojen nousevan 1,6 prosenttia seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 50 prosenttia piti maaliskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kuukautta aiemmin tätä mieltä oli 54 prosenttia kuluttajista. Kotitaloudet suunnittelivat edelleen varsinkin viihde-elektroniikan hankintaa ja ulkomaanmatkailua. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon.

Näkemykset lainanotosta ja säästämisestä olivat maaliskuussa suunnilleen ennallaan. Kuluttajista 73 prosenttia piti lainan ottamista edullisena ja 15 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa seuraavien 12 kuukauden aikana. Säästämisen arvioi maaliskuussa kannattavaksi 60 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 62 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.


Päivitetty 23.4.2004

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi