Julkaistu: 23.4.2004

Uudet EU-maat numeroina

Oheisessa pdf-tiedostossa on tietoja uusista EU-maista. Alla olevassa taulukossa kerrotaan, miltä vuodelta tiedot ovat.

EU-maat (pdf-tiedosto, 70 kt)

Tiedot koskevat vuotta

Väestömäärä 1.1.2004
Väestönkasvu 2003
Syntyneisyys 2003
Elinajanodote, miehet 2001
Elinajanodote, naiset 2001
Maatalouden osuus arvonlisäyksestä 2002
Työllisyysaste 2002
Korkea-asteen tutkinnon suorittanut työvoima, % 25-64 vuotiaista 2002
Inflaatio 2003
BKT/henki 2001
Vienti 2002
Köyhyysriskissä elävät 2001

Uusia jäseniä on taulukoissa verrattu vanhan EU:n keskiarvoon sarakkeessa EU15=100. Sen luvut kertovat, minkä arvon edellisessä sarakkeessa kerrottu tunnusluku saisi, jos EU:n vastaava luku olisi 100. Jos tunnusluku on alle 100, uusi jäsenmaa laskee EU:n keskiarvoa. Jos se on yli 100, EU:n keskiarvo nousee.


Päivitetty 23.4.2004

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi