Julkaistu: 23.4.2004

EU laajenee, USA kasvaa

EU:N JA USA:N SUHTEITA voidaan tarkastella kahden voimakeskittymän kilpailuna maailman johtoasemasta. Tämän sivun grafiikka kuvaa kilpailuasetelman kehittymistä. EU on kuviteltu alueellisesti laajenevaksi maailmavallaksi ja verrattu sitä USA:aan. EU:n tilastot kuvaavat siis kunakin vuonna EU:n silloista jäsenkuntaa. Vaikka EU on vastannut USA:n voimakkaaseen kasvuun laajentumalla alueellisesti, menestys ei ole ollut kovin hyvä.

EU:n laajentuminen on nostanut sen USA:n ohi väestön määrässä. Aluelaajennuksilla ei ole kuitenkaan saatu kuin tilapäisapua. USA:n nopeampi väestönkasvu kuroo liitoksilla hankittua etumatkaa vääjäämättä umpeen.

Myös EU:n kokonaistuotannon määrä on kasvanut suhteessa USA:han alueliitosten myötä, mutta talouden kasvuluvut osoittavat USA:n olleen kovin vaikea tavoitettava. Viimeisten vuosikymmenten aikana talouden kasvu on USA:ssa on ollut selvästi suurempi kuin EU:n.

eu_kasvaa.pdf (pdf-tiedosto, 709 kt)


Päivitetty 23.4.2004

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi