Julkaistu: 3.3.2005

Talous palasi kasvu-uralle

SUOMEN talous palasi viime vuonna vähintäänkin potentiaaliselle kasvu-uralleen usean vuoden tauon jälkeen. Ennakkotietojen 3,5 prosentin kasvu oli nopeampaa kuin mitä useimmissa suhdanne-ennusteissa arvioitiin, esimerkiksi valtion tulo- ja menoarvio vuodelle 2004 oli rakennettu 2,4 prosentin kasvuarvion varaan.

Suomen talouskasvu oli viime vuonna lähellä teollisuusmaiden keskimäärää, mutta selvästi nopeampi kuin euromaissa keskimäärin (1,8-2 %). Vuositason luvut hieman vielä aliarvioivat kasvun voimakkuutta; kuukausikuvaajan mukaan kokonaistuotanto lisääntyi joulukuusta joulukuuhun 4,9 prosenttia, kun edellisen vuoden vastaava vuoden sisäinen kasvu oli jäänyt vajaaseen kahteen prosenttiin. Näin tarkasteltuna kasvu palautui 1990-luvun jälkipuoliskon korkealle tasolleen.

Vuositason kasvuluvut piirtävät jonkin verran euroalueen keskimääräkehityksestä poikkeavaa suhdanne-uraa. Taantuman pohja ajoittui Suomessa vuoteen 2001, mistä alkaen kasvu on jatkuvasti hienokseltaan voimistunut. Tältä osin suhdanneprofiilimme muistuttaa enemmän amerikkalaista kuin euroalueen kehitystä, jossa taantuman pohja ajoittui vasta vuoteen 2003.

Kasvun vauhdittuminen vuoden loppua kohden Suomessa oli poikkeuksellista kansainvälisesti verrattuna. Esimerkiksi euroalueella kasvu hidastui vuoden alkuneljänneksen 0,7:stä 0,2 prosenttiin vuoden loppuneljänneksellä.

Bkt:n kasvu riitti muuttamaan kehityksen suuntaa myös työmarkkinoilla, tosin verkkaisesti. Usein aikaisemmin näinkin suuri kasvu on lisännyt voimakkaamminkin työllisyyttä. Vuonna 2004 työllisten määrä lisääntyi 0,1 prosenttia ja työtunnit 1,2 prosenttia. Työllisten määrä väheni vielä vuoden alkupuolella, mutta kääntyi nousuun vuoden jälkipuoliskolla. Kysynnän ohella myös työvoiman tarjonta alkoi lisääntyä parin edellisvuoden lievän supistumisen jälkeen - tämäkin heijastaa käännettä parempaan työmarkkinoilla ja taloudessa yleensä.

Työllisyysaste alkoi vahvistua vuoden jälkipuoliskolla, ja Suomen työttömyysaste aleni viimein alle euromaiden keskimäärätason vuoden loppukuukausina. Työllisyyden lisääntyminen palvelualoilla riitti juuri ja juuri kompensoimaan vähenemisen maataloudessa ja jalostuselinkeinoissa. Teollisuudessa työllisyys on vuoden 2000 jälkeen vähentynyt yli 10 000 työllisen vuosivauhdilla, eikä viime vuosi muodostanut poikkeusta.

Yritysten kustannusjahti heijastui edelleen työvoiman kysynnän rakenteellisessa kehityksessä. Kokoaikatyöllisten määrä väheni viime vuonna 0,7 prosenttia samaan aikaan, kun osa-aikatyöllisten määrä lisääntyi nelisen prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuus onnistui viime vuonna viimein irtautumaan poikkeuksellisen pitkästä, useita vuosia kestäneestä, lähes kasvuttomasta taantumavaiheesta. Sähkötekninen teollisuus otti vuosien tauon jälkeen kasvuveturin roolin, kun tuotannon ja viennin kasvu vauhdittui vuoden jälkipuoliskolla.

Teollisuudessa kapasiteetin käyttöaste on viimein palautunut likimain taantumaa edeltäneelle 1990-luvun lopun tasolleen. Myös tuottavuuden nopea nousu tuki tuloskehitystä; tuotannon määrä työllistä kohden kohosi viime vuonna tehdasteollisuudessa 8-9 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden luottamus vahvistui kesäkuukausina mutta hiipui hieman vuoden lopulla.

Merkittävää viime vuoden talouskehityksessä oli investointien vauhdittuminen parin edellisvuoden supistumisen jälkeen. Yksityisten kiinteiden investointien 5-6 prosentin kasvu oli ennakoitua nopeampaa. Teollisuudessa investointien elpymisen taustalla oli markkinatilanteen, kannattavuuden ja käyttöasteiden vahvistuminen. 1990-luvun lopulla syntyneen ylikapasiteetin 'sulattaminen' on viety päätökseen. Investointi- ja barometrikyselyt viittaavat kuitenkin siihen, että teollisuus kasvattaa kapasiteettiaan edelleen melko pidättyväisesti. Pidättyvyys on alkanut koskettaa myös yritysten t&k-panostusta, joka viime vuonna hieman supistui edellisvuodesta.

Kansantalouden investointiaste nousi hieman viime vuonna edellisvuodesta, mutta taso (18.7 %) on edelleen alhainen verrattiinpa sitä kansainvälisesti tai omaan historialliseen kehitykseen.


Päivitetty 3.3.2005