Tietoaika: Heinäkuu 1999

Sisältö

 • Internet on arkipäivää myös tilastoalalla
 • Tilastoalan suurkokous Helsingissä
 • Suomeen 3,4 miljoonaa matkailijaa vuodessa
 • Suomi hintahuipulta OECD:n seitsemänneksi
 • Majoitus- ja ravitsemisalalla suotuisat kasvunäkymät
 • Hiilen käyttö väheni vuodessa neljänneksen
 • Maailman sähköstä kuudennes ydinvoimalla
 • Lentokoneet täyttyneet
 • Ulkomaalaiset Suomessa
 • Kotimaan katsaus
  EU-vaalien voittajat etenivät palvelualueilla
  Tuloerot kasvaneet edelleen
  Elektroniikkateollisuus säkenöi edelleen
  Teollisuuden liikevaihto väheni 2 prosenttia
  Vuokrat nousivat vuodessa 3,1 prosenttia
  Luottokorttiostot lisääntyivät 10 prosenttia
  Yritysten luottokanta kasvoi 4 prosenttia
  Atk-palveluissa vilkasta
  Verot vahvistivat kunnallistaloutta
  Työllisiä 64 000 lisää
  Palkat nousseet 2,8 prosenttia
  Inflaatio 1,4 prosenttiin
  Naiset samaistuvat suosikkiin
 • Kansainvälinen katsaus
  Naisten palkat kolme neljäsosaa miesten palkoista
  Työttömyys vähentynyt euroalueella
  Papit ja lääkärit pisimpään työelämässä Ruotsissa
  Teollisuustuotanto vakaantunut
  Euroalueen bkt kasvoi nopeammin kuin koko EU:n
 • Kuuselan kuviot
  Tilanteet hallintaan

Timo Relander, Tilastokeskuksen pääjohtaja

Internet on arkipäivää myös tilastoalalla

Tilastokeskus on tutkinut suomalaisten yli 20 henkeä työllistävien yritysten Internet-käyttäytymistä. Tietotekniikkaa käyttävistä yrityksistä 90 prosentilla oli käytössä sähköposti ja 87 prosentilla Internet-yhteydet vuonna 1998. Vuosikymmenen alussa sähköposti oli vajaalla 10 prosentilla. Vuonna 1995 Internet oli tavoittanut vastaavan osuuden yritysten lukumäärästä. Kiihkein muutosvauhti oli vuosina 1996–1998.

Tilastokeskukseen Internet tuli vuonna 1995. Vuonna 1996 viikolla kolme Kotisivumme ladattiin 1 629 kertaa. Eduskuntavaalien jälkimainingeissa viikolla 12 tänä vuonna avauksia oli jo 14 141. Vasta vuosikymmenen lopulla puheet Internetin tukehtumisesta vaimenivat ja Internet nousi siivilleen. Mikä Internetissä on sitten se jokin, joka on mahdollistanut maailman valloituksen puolessa vuosikymmenessä? Pelkistettynä piirteet ovat kustannustehokkuus, hinta, käytön helppous ja etäisyyksien poistuminen.

Muutamia esimerkkejä menestystä luoneista Internet-sovelluksista.

Ford Motor -yhtymä on rakentanut toimintavarman Intranetin sisäistä viestintää ja työprosesseja varten. Sitä käyttää päivittäin 80 000 fordilaista. Sen välityksellä pääjohtajan ääni kuuluu keskustelupalstalla. Mallikohtaiset web-sivut auttavat, opastavat ja takaavat hyvän laadun sekä ottavat vastaa tuotekehitysideat. Vapaat työpaikat löytyvät Intrasta samoin kuin mahdollisuus kriittisiin mielipiteisiin anonyymeinä. Kaikki laadittuna hallitusti ja helposti löydettävinä.

Toisen tyyppinen sovellus löytyy PC-laitteita etupäässä yrityksille myyvästä ja vuokraavasta Dell Computer -yrityksestä. Sen Internet-valtti on Kanta-asiakassivu, jonka avulla vuokrattuja laitetta seurataan ja josta molemmat osapuolet löytävät vuokrauksen toiminta- ja talousraportit. Dell voi keskittyä asiakkaan PC-palvelun parantamiseen ja asiakas omaan ydinpalveluun.

Sun Microsystems palkkaa vuosittain 6 000 henkeä markkinoilta, joilla vallitsee lähes sotatila. Menestyksen ovat taanneet omalta henkilöstöltä tulevat palkitut vihjeet Intranetin avulla. Palomuurin ulkopuolella työpaikkaa katseleville tehdään ilmoittautuminen niin helpoksi kuin mahdollista; suoraan kotisivulta yhdellä painalluksella. Myös mainospalat sellaisten organisaation kotisivuilla, joilla tiedetään koulutukseltaan sopivien työhakijoiden vierailevan, ovat käytössä. Nykyisin vain 1 prosentti palkatuista tulee lehtimainonnan avulla. Yli neljässäkymmenessä prosentissa vihjetieto tulee omalta henkilökunnalta. Esimerkeistä näkyy, että Internet on antanut sanoille kumppanuus, oppiva organisaatio, voitokas yhteistyö, asiakassuhdemarkkinointi ymmärrettävän sisällön.

Kaikille on yhteistä monimutkaisten ja moniportaisten toimintatapojen murentaminen ja tilalle on tuotu yksinkertaisia ihmisläheisiä toimintatapoja. Internet mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman kaksisuuntaisen viestinnän. USA:ssa kokemus osoittaa, että kuluttajille suunnattujen elektroniikkatuotteiden myynnissä ohjelmistostandardit ja kommunikaatioprotokollat eivät ole merkittäviä valtteja. Sen sijaan hinta, helppokäyttöisyys, brandi ja alhaiset käyttökustannukset ovat sitä.

Tilastokeskuskin on kiihtyvällä vauhdilla kehittämässä Internetissä toimimista. StatFin-ohjelmisto on oiva työkalu siinä oppimisprosessissa, jossa julkaisun taulukon näköispainos muuntuu ruudussa luontevasti luettavaksi tilastotiedoksi. Prosessiin kuuluvat asiakkaiden tyytyväisyysselvitykset ja kehittämisehdotusten työstäminen. Maksullinen StatFin-palvelu tuo toimintaan asiakaskohtaisuuden ja kumppanuustoiminnan.

Internetin hyödyntäminen etenee meillä nopeasti palvelu- ja asiakasprosesseissa. Huolta sen sijaan on kannettava uuden teknologian hyödyntämisessä tilastojen keruu- ja laadintaprosesseissa. Uusi osaaminen juurtuu näiltä osin varsin hitaasti.

Suurin alkavan vuosituhannen haaste on Intranetin käyttöönotto. Virastokulttuuria luova, prosesseja tukeva ja henkilöstöä kannustava neuvo- ja viestintäjärjestelmä varmistaa omalta osaltaan pääsyn maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon.