Tietoaika: Toukokuu 2000

Sisältö

 • Eurooppalaista tilastopalvelua
 • Tilasto 200 000 yrityksen tilinpäätöksistä
  Vuosikymmen tietoaikaa
 • Varo keskiviikkoa ja iltapäivää
 • Tietoa lasten tapaturmista
 • Miesten kotitapaturmat lisääntyneet pelkoa enemmän, vammoja vähemmän
 • Ala jota trendit eivät heiluttele
 • Valoisat näkymät
 • Asutun Suomen väestötiheys ylittää 50 asukasta neliökilometrillä
 • Kotimaan katsaus
  Kunta-alalla kuukausipalkkaisten keskiansio 11 400 markkaa
  Autokaupan myynti kasvoi 11,6%
  Tuotanto kasvoi vuodessa 5,3%
  Teollisuustuotanto kasvoi 6,2%
  Rakennusluvat vähenivät 14%
  Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,7%
  Asuntojen hinnat nousivat edelleen vuoden alussa
  Arvopaperit houkuttelevat kotitalouksia
  Kuluttajien luottamus talouteen vahva myös huhtikuussa
  Nuoria paljon työmarkkinoille myös maaliskuussa
  Tuontihintojen nousu edelleen yli 14 prosenttia vuodessa
  Inflaatio kiihtyi edelleen maaliskuussa
  Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä
  Matkailijoiden yöpymiset lisääntyivat 12%
 • Kansainvälinen katsaus
  Suomessa EU:n toiseksi korkein autovero
  Euroalueen ja EU:n bkt kasvoi 3,0%
  Euroinflaatio 2,1%
  Euroalueen vähittäiskauppa lisääntyi 2,3%
  Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 5,7% euroalueella
  EU-ehdokkaiden alueista vain Praha ja Bratislava yli 75% keskiarvo-bkt:sta
 • Kuuselan kuviot
  Virheitä piirakassa

Tietoaika 5/2000 pdf-muodossa (746 kt)


Timo Relander, Tilastokeskuksen pääjohtaja

Eurooppalaista tilastopalvelua

Eurooppa esiintyy yhä useammin kansainvälisen talouden toimintayksikkönä. Se edellyttää myös tilastopalvelun eurooppalaistumista. Suomessa tämä näkyy kahdella tavalla: ensinnäkin kotimaisten tilastolukujen rinnalle kaivataan entistä useammin myös muiden EU-maiden lukuja, toiseksi suomalaiset tilastotiedot kiinnostavat yhä useammin ulkomaisia tiedon tarvitsijoita.

Tilastojen vertailukelpoisuuden lisäämiseksi ovat Euroopan tilastolaitokset tehneet valtavan työmäärän. Paljon on kuitenkin vielä kehitettävää. Tehtävä joka vielä on kesken on tehokkaan eurooppalaisen tilastopalvelun organisoiminen.

Ensi askeleita on toki otettu. Eurooppalaista tilastojärjestelmää rakennetaan Eurostatin ja kansallisten tilastovirastojen yhteistyönä.

Järjestelmää kehitettäessä on jatkuvasti soviteltava yhteen eurooppalaisia ja kansallisia näkökulmia. Jo yhden maan kansallisen tilaston on täytynyt tyydyttää hyvin monenlaisia tietotarpeita. Mukana olevien maiden määrän kasvaessa 11- tai 15-kertaiseksi tilastopalveluun kohdistuvien erilaisten usein ristiriitaisten tarpeiden määrä kasvaa vähintään samassa mitassa.

Konkreettisena yhteishankkeena on rakennettu DataShop-verkosto kuudentoista Euroopan kaupunkiin ja New Yorkiin. Sen tehtävänä on toimia Euroopan tilastojärjestelmän tuotteiden ja palveluiden myynti- ja markkinointiorganisaationa. Myös Tilastokeskuksessa toimii eurooppalaista tilastopalvelua välittävä DataShop. Se tarjoaa muun muassa 180 miljoonaa tilastotietoa sisältävän New Cronos –tietokannan tietoja eri muodoissa (ks. sivu 31). Internet on eurooppalaisen tilastopalvelun keskeinen kanava. Tärkeimpiin yhteishankkeisiin Euroopan tilastojärjestelmän Internet-palvelussa kuuluu suhdannetilastoja välittävä EuroSICS. Se sisältää 350 kansantalouksia ja EU-alueen taloutta kuvaavaa indikaattoria.

Koska kyseessä ovat suhdannetiedot, palvelussa pyritään mahdollisimman suureen ajantasaisuuteen siten, että palvelussa on eri maita koskevat tuoreimmat tiedot mahdollisimman yhtäaikaisesti kansallisten julkistamisten kanssa.

EuroSICS:iä on alun perin rakennettu Euroopan keskuspankin tarpeita silmälläpitäen. Tulevaisuudessa sen käyttäjäkuntaa lähdetään laajentamaan ja siitä rakennetaan maksullinen palvelujärjestelmä kaikkien suhdannetiedon tarvitsijoiden käyttöön.

Eurooppalaisen yhteistyön rinnalla Tilastokeskus kehittää myös muuta kansainvälistä tilastopalvelua. Tänä vuonna on avattu Internetiin WebStat –palvelu, joka on Tilastokirjaston ylläpitämä tietokanta Internetin kautta saatavista tilastoista. Tilastokirjaston asiantuntemus takaa, että palvelun kautta löytyvä tilastotieto on luotettavaa.

Artikkeliin liittyviä Internet-osoitteita:
Eurostat: http://www.europa.eu.int/eurostat.html
DataShop: www.tilastokeskus.fi/tk/kk/datashop.html
WebStat: http://seitti.funet.fi:5000