Talous ja toimeentulo

Tälle aihesivulle on koottu tietoja naisten ja miesten palkoista ja toimeentulosta.

Lisää tilastoja taloudesta ja toimeentulosta sukupuolen mukaan:

 

Naisten ja miesten keskiansiot työnantajasektoreittain

Yleinen ansiotaso on noussut melko tasaisesti sekä naisilla että miehillä. Naisten kuukausittaiset keskiansiot ovat kuitenkin yleisesti kaikilla työnantajasektoreilla matalammat kuin miesten ja ero ansioissa on kaventunut hyvin hitaasti.

Klikkaamalla kuvioita voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Kuukausittaiset keskiansiot työnantajasektoreittain, euroa

*ennakollinen tieto

Naiset ja miehet tulonsaajina

Naiset ja miehet sijoittuvat veronalaisten tulojen saajina eri tuloluokkiin epätasaisesti: Miehiä on enemmän suurimmissa tuloluokissa kuin naisia. Naiset taas sijoittuvat alempiin tuloluokkiin miehiä useammin. Toisaalta pienimmässä tuloluokassa (alle 5 000 euroa) miehiä ja naisia on yhtä paljon.

Veronalaiset tulot -tilasto kattaa kaikkien verovelvollisten henkilöiden henkilökohtaiset tulot. Tilasto ei ota lukuun verottomia tuloja, kuten monia tulonsiirtoja ja joitain omaisuustuloja.

Klikkaamalla kuvioita voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

 Naiset ja miehet tulonsaajina veronalaisten tulojen mukaan 2015

Pienituloisuus

Pienituloisiksi lasketaan eurooppalaisen periaatteen mukaan ne, joiden tulot ovat alle 60 prosenttia mediaanitulosta. Pienituloisuusaste mittarina kuvaa pienituloisuuden rajan alapuolelle jäävien osuutta koko väestöstä tai väestöryhmästä. Naisten pienituloisuusaste on ollut pääsääntöisesti korkeampi kuin miesten, mikä on osaltaan seurausta iäkkäiden yksinasuvien naisten pienituloisuudesta. Viime vuosina naisten ja miesten pienituloisuusasteet ovat kuitenkin lähentyneet.

Tulonjakotilastossa huomioidaan pienituloisuutta mitattaessa sekä veronalaiset että verottomat tulot ja tilasto kattaa koko kotitalousväestön. Henkilökohtaisten tulojen sijaan tulokäyttöyksikkönä on kotitalous, jossa kaikkien kotitalouden jäsenten saamat tulot oletetaan yhdessä jaettaviksi. Kotitaloudessa asuvat muodostavat omat laskennalliset kulutusyksikkönsä.

Klikkaamalla kuvioita voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Pienituloisuusaste (%) sukupuolittain ja ikäluokittain 1987-2015

Lisää Tulonjakotilastojen menetelmistä.

 

Päivitetty 11.3.2021