Koulutus

Suomessa naisten ja miesten koulutusalat ovat eriytyneet suhteellisen vahvasti. Toisaalta naisten ja miesten välillä on eroja myös suoritettujen tutkintojen tasossa.

Lisää tilastotietoja koulutuksesta sukupuolen mukaan:

 

Naisten ja miesten koulutustaso

Väestön koulutustaso on noussut viime vuosikymmeninä lähinnä naisten kouluttautumisen myötä. Naisia onkin nykyään korkeakoulutetuissa hieman enemmän kuin miehiä. Miehet ovat suorittaneet naisia useammin tutkijakoulutuksen, mutta toisaalta suurempi osa miehistä kuin naisista on jäänyt ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa.

Klikkaamalla kuvioita voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Katso koulutusasteiden määritelmä

Väestön koulutusrakenne sukupuolen mukaan

 

Koulutusalojen sukupuolen mukainen segregaatio

Naisten koulutustason noususta huolimatta koulutusalat ovat pysyneet sukupuolen mukaan vahvasti eriytyneinä. Eriytyminen eli segregaatio on havaittavissa selvästi sekä suoritetuissa tutkinnoissa että toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opiskelijajakaumissa tänä päivänä.

Naisten ja miesten suorittamat tutkinnot

Enemmistö tekniikan alan tutkinnoista on ollut miesten suorittamia, kun taas naiset ovat suorittaneet suurimman osan sosiaali- ja terveys- sekä opetusalan tutkinnoista.

Klikkaamalla kuvioita voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Katso kansallinen koulutusluokitus 2016

Yliopisto-opiskelijat koulutusaloittain

Naiset ja miehet opiskelijoina

Opiskelijajakaumissa näkyy samanlainen sukupuolen mukainen eriytyminen. Tekniikan ja liikenteen aloilla ja ICT-alalla opiskelevista selvä enemmistö on miehiä, kun taas enemmistö terveys- ja hyvinvointialojen sekä kasvatus- ja humanististen alojen opiskelijoista on naisia.

Klikkaamalla kuvioita voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Yliopisto-opiskelijat koulutusaloittain

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat koulutusaloittain

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat koulutusaloittain, %

Päivitetty 11.3.2021