Väestö ja perheet

Sivulle on koottu tietoa naisista ja miehistä Suomen väestössä ja perheissä.

Lisää väestö- ja perhetilastoja sukupuolen mukaan:

Naiset ja miehet väestössä

Väestörakenne kuvaa koko Suomen väestöä iän ja sukupuolen mukaan. Poikalapsia syntyy Suomessa enemmän kuin tyttölapsia, mutta vanhemmissa ikäluokissa naisten määrä ohittaa miesten määrän – miesten naisia suuremman kuolleisuuden vuoksi.

Klikkaamalla kuviota voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Väestö iän ja sukupuolen mukaan

Naiset ja miehet perheissä

Oheisesta kuviosta voi tarkastella väestöä perheaseman, sukupuolen ja iän mukaan.

Kaiken kaikkiaan naiset asuvat miehiä useammin yksin, mutta yksin asuminen vaihtelee naisten ja miesten elinkaarella eri tavoin.

Yksin eläviä naisia on selvästi miehiä enemmän jo siitäkin syystä, että naiset elävät keskimäärin miehiä pidempään. Miehillä yksin asuminen on yleisempää kuin naisilla yli 20-vuotiaista yli 50-vuotiaisiin. Tämän jälkeen yksin asuminen on yleisempää naisilla. Esimerkiksi yli 80-vuotiaista naisista yli puolet asuu yksin.

Äidin ja lapsien muodostamia perheitä on enemmän kuin isän ja lapsien muodostamia perheitä.

Poikia ja miehiä on lapsen asemassa enemmän kuin tyttöjä ja naisia, sillä nuoret miehet muuttavat nuoria naisia myöhemmin pois kotoa. Lapseksi tässä katsotaan kaikki vanhempiensa kanssa asuvat omat lapset tai puolison biologiset lapset tai ottolapset iästä riippumatta.

Klikkaamalla kuviota voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Väestö perheaseman, iän ja sukupuolen mukaan

Syntyvyys

Arvio naisten elinaikanaan synnyttämästä lasten määrästä ilmaistaan kokonaishedelmällisyysluvulla, joka kuvaa syntyvyyttä. Syntyvyys on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on 2,1 lasta naista kohden. 2010-luvulla syntyvyys on ollut laskussa. Vuonna 2019 kokonaishedelmällisyys oli toistaseksi matalin, 1,35. Vuonna 2020 kokonaishedelmällisyyden lasku tasaantui sen ollessa 1,37.

Syntyvyyden lisäksi myös syntyneiden lasten määrä on ollut laskussa ja perhekoko on näin pienentynyt.

Klikkaamalla kuviota voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Kokonaishedelmällisyys

 

Päivitetty 29.6.2021