Työmarkkinat

Sisällysluettelo

Väestö toiminnan mukaan, 15–74-vuotiaat

  2000 2010 2017 2018
15–74-vuotiaat, tuhatta 3 901 4 043 4 114 4 124
Työvoima 2 589 2 672 2 707 2 742
 Työlliset 2 335 2 447 2 473 2 540
 Työttömät 253 224 234 202
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 312 1 372 1 407 1 382
Työvoimaosuus, % 66,4 66,1 65,8 66,5
Työttömyysaste, % 9,8 8,4 8,6 7,4
Työlliset 1), tuhatta 2 335 2 447 2 473 2 540
Työsuhteen tyyppi, tuhatta
Osa-aikatyö  286 358 408 424
Kokoaikatyö 2 047 2 087 2 063 2 115
Työnantajasektori, tuhatta
Yksityinen  1 692 1 774 1 794 1 862
Kunta 486 510 533 532
Valtio 151 153 141 140
Ammattiasema, tuhatta
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 319 328 326 335
Palkansaajat 2 016 2 120 2 147 2 204
Tehdyt työtunnit palkansaajaa kohti, tuntia/vuosi
Yhteensä 1 638 1 584 1 601 1 592
Yksityinen sektori 1 673 1 614 1 625 1 616
Julkinen sektori 1 563 1 520 1 547 1 536

1) Ml. tuntematon

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.2.2019

Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.2.2019

Työlliset toimialoittain, 15–74-vuotiaat

Toimiala TOL 2008 2000 2010 2017 2018
  Tuhatta henkilöä
Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta  146 115 99 101
Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.  473 388 355 361
Rakentaminen 147 172 187 198
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus  277 298 282 292
Kuljetus ja varastointi  152 156 139 143
Majoitus- ja ravitsemistoiminta  77 83 85 86
Informaatio ja viestintä  89 95 106 114
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 70 71 81 77
Liike-elämän palvelut  184 250 283 291
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus  115 117 115 116
Koulutus 165 174 181 184
Terveys- ja sosiaalipalvelut  326 379 404 417
Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta  109 139 152 153
Toimiala tuntematon  6 12 5 7
Yhteensä 2 335 2 447 2 473 2 540

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.2.2019

Palkansaajat työsuhteen tyypin mukaan, 15–74-vuotiaat

  Palkansaajat Jatkuva kokoaikatyö Jatkuva osa-aikatyö Määräaikainen työ
  yhteensä Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
  Tuhatta henkilöä
2010 2 120 851 730 58 151 129 201
2011 2 143 851 734 67 155 135 202
2012 2 146 847 741 66 156 134 202
2013 2 127 846 734 61 155 129 201
2014 2 105 827 730 67 151 129 200
2015 2 090 817 733 71 149 127 194
2016 2 105 830 715 69 159 136 197
2017 2 147 855 716 68 164 141 204
2018 2 204 875 732 72 162 147 216

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.2.2019

Työttömät, 15–74-vuotiaat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.2.2019

Työttömyysaste

  Yhteensä Miehet Naiset 15–24-vuotiaat Pitkäaikaistyöttömät 1)
  15–74-vuotiaat    
  % % % % % työttömistä
2010 8,4 9,1 7,6 21,4 23,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1 22,4
2012 7,7 8,3 7,1 19,0 21,5
2013 8,2 8,8 7,5 19,9 21,0
2014 8,7 9,3 8,0 20,5 22,8
2015 9,4 9,9 8,8 22,4 24,9
2016 8,8 9,0 8,6 20,1 26,3
2017 8,6 8,9 8,4 20,1 24,7
2018 7,4 7,4 7,3 17,0 22,3

1) Työttömänä yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai pidemmän ajan 

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 12.2.2019

Pendelöinti

  Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät Asuinkunnassaan työssäkäyvät
  Yhteensä % Yhteensä %
1990 510 138 21,9 1 822 144 78,1
2000 611 275 27,4 1 617 282 72,6
2010 752 242 32,3 1 573 437 67,7
2011 771 537 32,8 1 582 885 67,2
2012 770 300 32,9 1 569 604 67,1
2013 760 939 33,1 1 540 812 66,9
2014 756 617 33,3 1 517 459 66,7
2015 758 717 33,6 1 497 742 66,4
2016 775 724 34,1 1 499 955 65,9
2017 805 713 34,6 1 522 017 65,4

Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäynti

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.10.2019

 

Aihealue: Työmarkkinat

Päivitetty 9.1.2020