Työmarkkinat

Sisällysluettelo

Väestö toiminnan mukaan, 15–74-vuotiaat

  2000 2010 2019 2020
15–74-vuotiaat, tuhatta 3 901 4 043 4 128 4 133
Työvoima 2 589 2 672 2 750 2 741
Työlliset 2 335 2 447 2 566 2 528
Työttömät 253 224 184 213
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 312 1 372 1 378 1 392
Työvoimaosuus, % 66,4 66,1 66,6 66,3
Työttömyysaste, % 9,8 8,4 6,7 7,8
Miehet 9,1 9,1 7,2 8,0
Naiset 10,6 7,6 6,2 7,5
Työlliset työsuhteen mukaan, tuhatta    
Kokoaikatyö 2 047 2 087 2 125 2 113
Osa-aikatyö  286 358 439 414
Työlliset työnantajasektorin mukaan, tuhatta    
Yksityinen  1 692 1 774 1 892 1 871
Kunta 486 510 531 495
Valtio 151 153 138 157
Työlliset ammatiaseman mukaan, tuhatta    
Palkansaajat 2 016 2 120 2 220 2 189
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 319 328 345 340
Tehdyt työtunnit palkansaajaa kohti, tuntia/vuosi    
Yhteensä 1 638 1 584 1 582 1 581
Yksityinen sektori 1 673 1 614 1 606 1 592
Julkinen sektori 1 563 1 520 1 526 1 554

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.2.2021

Työllisyysaste, %

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 9.6.2021

Työlliset toimialoittain, 15–74-vuotiaat

Toimiala TOL 2008 2000 2010 2019 2020
  Tuhatta henkilöä
Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta  146 115 105 99
Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.  473 388 353 359
Rakentaminen 147 172 193 188
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus  277 298 287 270
Kuljetus ja varastointi  152 156 143 134
Majoitus- ja ravitsemistoiminta  77 83 97 78
Informaatio ja viestintä  89 95 123 130
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 70 71 77 81
Liike-elämän palvelut  184 250 300 312
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus  115 117 113 121
Koulutus 165 174 187 189
Terveys- ja sosiaalipalvelut  326 379 422 411
Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta  109 139 157 149
Toimiala tuntematon  6 12 7 7
Yhteensä 2 335 2 447 2 566 2 528

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.2.2021

Palkansaajat työsuhteen tyypin mukaan, 15–74-vuotiaat

  Palkansaajat Palkansaajat Jatkuva kokoaikatyö Jatkuva osa-aikatyö Määräaikainen työ
  yhteensä yhteensä Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
  Tuhatta henkilöä Osuus palkansaajista, %
2010 2 120 100 40,1 34,4 2,7 7,1 6,1 9,5
2011 2 144 100 39,7 34,3 3,1 7,2 6,3 9,4
2012 2 146 100 39,5 34,5 3,1 7,3 6,2 9,4
2013 2 126 100 39,8 34,5 2,9 7,3 6,1 9,4
2014 2 104 100 39,3 34,7 3,2 7,2 6,1 9,5
2015 2 091 100 39,1 35,1 3,4 7,1 6,1 9,3
2016 2 106 100 39,4 34,0 3,3 7,6 6,5 9,4
2017 2 148 100 39,8 33,3 3,2 7,6 6,6 9,5
2018 2 204 100 39,7 33,2 3,3 7,4 6,7 9,8
2019 2 221 100 40,0 33,2 3,2 7,9 6,4 9,3
2020 2 189 100 40,2 34,4 3,4 7,1 6,1 8,8

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.2.2021

Työttömät, 15–74-vuotiaat

Sisältö saatavilla Excel-muodossa

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.2.2021

Työttömyysaste

  Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
  15–74-vuotiaat 15–24-vuotiaat 
  % % % %
2010 8,4 9,1 7,6 21,4
2011 7,8 8,4 7,1 20,1
2012 7,7 8,3 7,1 19,0
2013 8,2 8,8 7,5 19,9
2014 8,7 9,3 8,0 20,5
2015 9,4 9,9 8,8 22,4
2016 8,8 9,0 8,6 20,1
2017 8,6 8,9 8,4 20,1
2018 7,4 7,4 7,3 17,0
2019 6,7 7,2 6,2 17,2
2020 7,8 8,0 7,5 21,4

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.2.2021

Pendelöinti

  Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät Asuinkunnassaan työssäkäyvät
  Yhteensä % Yhteensä %
1990 506 191 21,9 1 802 325 78,1
2000 605 670 27,5 1 598 755 72,5
2010 751 997 32,3 1 573 682 67,7
2011 771 275 32,8 1 583 147 67,2
2012 770 026 32,9 1 569 878 67,1
2013 760 693 33,0 1 541 058 67,0
2014 756 378 33,3 1 517 698 66,7
2015 758 472 33,6 1 497 987 66,4
2016 775 470 34,1 1 500 209 65,9
2017 805 485 34,6 1 522 245 65,4
2018 825 517 34,8 1 548 151 65,2

Aluejako 1.1.2020

Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäynti

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 8.2.2021

 

Aihealue: Työmarkkinat

Päivitetty 9.6.2021