Industri

Innehåll

Industriföretagens arbetsställen 2019

Näringsgren TOL 2008 Företagens arbetsställen 
  Antal Anställda 1), årsverken  Produktionens förädlingsvärde
    Tusen mn € %
Hela industrin 27 093 328 36 047 100
Utvinning av mineral 1 019 7 740 2,1
Tillverkning 22 607 299 29 876 82,9
Livsmedelsframställning 1 896 31 2 238 6,2
Framställning av drycker 214 3 440 1,2
Textilvarutillverkning 643 3 188 0,5
Tillverkning av kläder 906 2 102 0,3
Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 172 1 145 0,4
Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 1 824 18 1 161 3,2
Pappers- och pappersvarutillverkning 310 17 3 002 8,3
Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 926 6 379 1,1
Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 30 3 780 2,2
Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 415 12 2 675 7,4
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 46 4 1 370 3,8
Tillverkning av gummi- och plastvaror 603 12 988 2,7
Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 927 12 1 058 2,9
Stål- och metallframställning 160 13 1 372 3,8
Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 4 667 38 3 265 9,1
Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 639 20 2 056 5,7
Tillverkning av elapparatur 501 15 1 535 4,3
Tillverkning av övriga maskiner 1 524 43 3 925 10,9
Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 251 10 677 1,9
Tillverkning av andra transportmedel 381 7 264 0,7
Tillverkning av möbler 861 6 376 1,0
Annan tillverkning 1 304 4 262 0,7
Reparation och installation av maskiner och apparater 3 407 20 1 619 4,5
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 590 12 4 349 12,1
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 1 877 10 1 081 3,0

1) Löntagare och företagare

Källa: Statistikcentralen, Statistik över regional företagsverksamhet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.12.2020

Volymindex för industriproduktionen 2015 = 100

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 11.5.2021

 

Ämnesområde: Industri

Senast uppdaterad 24.11.2021