Sosiaaliturva

Sisällysluettelo

Sosiaaliturvan menot kohderyhmittäin

Kohderyhmä 2010 2018 2019
  Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Sairaus ja terveys 13 468 24,6 15 612 22,2 16 222 22,5
Toimintarajoitteisuus 6 427 11,7 6 614 9,4 6 781 9,4
Vanhuus 19 171 35,0 29 743 42,4 30 872 42,8
Leski ja muut omaiset 1 724 3,1 1 831 2,6 1 844 2,6
Perhe ja lapset 5 845 10,7 6 879 9,8 7 118 9,9
Työttömyys 4 370 8,0 4 281 6,1 3 930 5,4
Asuminen 923 1,7 2 089 3,0 2 107 2,9
Muu sosiaaliturva 1 425 2,6 1 968 2,8 2 039 2,8
Hallinto 1 480 2,7 1 210 1,7 1 204 1,7
Yhteensä 54 832 100 70 229 100 72 117 100
% suhteessa BKT:hen 29,3   30,0   30,0  

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.5.2021

Perhe-etuuksien saajat

  2000 2010 2019 2020
Vanhempainpäivärahat        
Äidit 97 359 103 577 80 067 79 666
Isät 42 924 56 393 58 409 58 170
Äitiysavustuksen saajat 1) 55 228 60 188 44 351 49 177
Lapsilisä, joulukuu        
Saajat 586 834 561 534 541 065 538 210
Lapset 1 063 680 1 014 910 985 832 977 024
Lastenhoidon tuet 31.12.        
Saajat 84 657 89 701 71 074 66 968
Lapset 126 963 126 995 87 344 80 811
Elatustuki 31.12.        
Saajat . . 66 384 71 303 69 954
Lapset 107 962 97 776 103 764 101 814

1) Ml. adoptiotuki

Lähde: Kela

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.3.2021

Asumistuet

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Kela

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 24.3.2021

Työttömyysetuuksien saajat 31.12.2020

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähteet: Kela
Finanssivalvonta
Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 20.4.2021

Eläkkeensaajat

Eläkelaji 2000 2010 2019 2020
Vanhuuseläke 869 672 1 093 267 1 384 385 1 397 155
Työttömyyseläke 54 291 33 938 - -
Työkyvyttömyyseläke 276 269 267 248 197 492 193 629
Osa-aikaeläke 24 533 28 764 1 041 291
Maatalouden erityiseläkkeet 40 845 24 330 9 523 8 409
Leskeneläke 252 798 263 176 248 711 220 395
Lapseneläke 28 476 22 503 16 288 15 994
Yhteensä 1) 1 284 145 1 463 835 1 612 473 1 617 561

1) Henkilö voi saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä

Lähde: Eläketurvakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2021

Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31.12.2020

Suomessa asuvat vanhuuseläkettä (pl. osittainen vanhuuseläke), työkyvyttömyyseläkettä ja maatalouden erityiseläkettä saavat

Kokonaiseläke, €/kk  Yhteensä % Miehet % Naiset %
0–   799 50 053 3,3 16 410 2,4 33 643 4,1
800–1 099 292 619 19,5 114 640 16,9 177 979 21,7
1 100–1 399 299 087 19,9 106 105 15,6 192 982 23,5
1 400–1 699 231 888 15,4 92 599 13,6 139 289 17,0
1 700–1 999 192 959 12,8 88 583 13,0 104 376 12,7
2 000–2 299 139 537 9,3 72 584 10,7 66 953 8,1
2 300–2 599 92 826 6,2 52 718 7,7 40 108 4,9
2 600–2 899 61 066 4,1 36 965 5,4 24 101 2,9
2 900–3 199 40 862 2,7 26 299 3,9 14 563 1,8
3 200– 101 163 6,7 73 418 10,8 27 745 3,4
Yhteensä 1 502 060 100 680 321 100 821 739 100
Keskieläke, €/kk 1 762   1 983   1 579  

Lähde: Eläketurvakeskus

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 31.3.2021

 

Aihealue: Sosiaaliturva

Päivitetty 21.12.2021