Rakentaminen

Rakentaminen

Valmistuneet rakennukset   2014 2015 2016 2017
Kaikki rakennukset milj. m3 33,83 30,99 32,40 34,16
Asuinrakennukset milj. m3 11,64 10,56 10,60 11,56
Liike- ja toimistorakennukset milj. m3 4,80 5,13 5,92 6,29
Teollisuus- ja varastorakennukset milj. m3 6,92 6,75 7,80 8,33
Muut rakennukset milj. m3 10,47 8,55 8,08 7,99
Valmistuneet asunnot          
Kaikki asunnot kpl 29 268 28 013 30 265 35 639
Erilliset pientalot kpl 8 375 7 579 7 100 7 387
Rivi- ja ketjutalot kpl 3 466 3 259 3 579 3 454
Asuinkerrostalot kpl 17 151 16 958 18 940 24 089
Muut kuin asuinrakennukset kpl 276 217 646 709

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2018

Valmistuneet asunnot

Valmistuneet asunnot

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 27.12.2018

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010 = 100 1)

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi

Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 26.4.2018

 

Aihealue: Rakentaminen

Päivitetty 27.12.2018