Oikeus

Eräiden rikostyyppien 1) kehitys

  2010 2016 2017 2018*
Rikokset ja rikkomukset yhteensä 935 609 823 449 861 921 803 298
Rikoslakirikokset 505 357 466 857 438 373 439 201
Rikokset 2) 431 623 411 725 390 719 388 419
Varkaus, näpistys 148 213 131 432 125 431 122 040
Asuntomurrot 6 453 5 300 4 770 4 939
Liikemurrot 4 091 3 329 3 034 2 927
Myymälävarkaudet 53 439 46 806 44 907 45 307
Ryöstö 1 508 1 673 1 640 1 738
Vahingonteko 49 160 35 170 33 466 30 282
Petos, kavallus 19 163 27 989 26 529 27 182
Maksuvälinepetokset 4 458 15 124 6 678 5 998
Tappo, murha, surma 110 78 73 90
Tapon, murhan tai surman yritys 308 311 348 354
Pahoinpitely 33 082 33 769 33 535 33 180
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 102 1 242 1 168 1 363
Raiskaus 818 1 160 1 245 1 338
Rattijuopumus 21 130 17 308 17 685 19 130
Huumausainerikokset 19 724 25 082 27 777 28 913
Alkoholirikokset ja -rikkomukset 4 053 2 876 1 811 1 663
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen,
liikennerikkomus
503 986 411 724 471 202 414 879

* ennakkotieto

1) Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset
2) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennerikkomus

Lähde: Tilastokeskus, Rikos- ja pakkokeinotilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 22.1.2019

Vireille pannut konkurssit

Vireille pannut konkurssit

Lähde: Tilastokeskus, Konkurssit

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 18.1.2019

 

Aihealue: Oikeus

Päivitetty 22.1.2019