Boende och byggande

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Byggnader och fritidshus

Användingssyfte 1980 1990 2000 2010 2019 2020 1)
  Tusen          
Bostadsbyggnader 840 1 005 1 111 1 235 1 308 1 319
Fristående småhus 773 908 993 1 102 1 163 1 170
Rad- och kedjehus 23 53 66 76 83 84
Flervåningsbostadshus 44 45 52 57 62 65
Övriga byggnader 92 158 189 211 230 217
Fritidshus 252 368 451 489 512 508
Bastur 2) 548 932 1 212 1 502 1 686 1 720

Korrigering 4.6.2021. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

1) Hustypen baserar sig på byggnadsklassificeringen 2018.
2) Bara bastur i lägenheter. Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till fler än 2,3 miljoner i slutet av år 2020.

Källa: Statistikcentralen, bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.6.2021

Bostäder och boendeförhållanden

  1990 2000 2010 2019 2020 1)
Bostäder totalt, tusen 2 210 2 512 2 808 3 076 3 124
Fristående småhus, % 42,3 40,3 40,5 37,9 37,7
Rad- och kedjehus, % 11,8 13,5 13,6 13,5 13,4
Flervåningsbostadshus, % 42,5 43,5 44,0 46,9 47,0
Upplåtelseform          
Ägarbostad, % 66,8 58,1 59,2 55,6 55,2
Hyresbostad, % 24,7 30,8 29,3 32,8 32,7
Bostadsrättsbostad, % . . 1,0 1,3 1,6 1,6
Annan upplåtelseform eller okänd, % 8,4 10,1 10,3 10,0 10,4
Golvyta per bostad, m2 74,4 76,5 79,5 79,3 79,4
Permanent bebodda, tusen 2 037 2 295 2 537 2 734 2 767
Golvyta per person, m2 31,4 35,3 39,1 41,0 41,3
Trångbodda personer 2), % 30,4 23,7 17,9 16,5 16,1

Korrigering 10.8.2021. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

1) Hustypen baserar sig på byggnadsklassificeringen 2018.
2) Fler än 1 person per rum, exkl. köket.

Källa: Statistikcentralen, bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.1.2022

Bostadshushåll 2021

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

Bostads­hushållets storlek Totalt % Egnahems- och parhus Radhus Flervånings­hus Övriga byggnader
1 person 1 282 488 45,9 254 704 174 176 825 340 28 268
2 personer 902 372 32,3 429 798 120 817 341 530 10 227
3 personer 272 792 9,8 147 725 40 799 81 474 2 794
4+ personer 335 984 12,0 226 130 41 045 65 815 2 994
Totalt 2 793 636 100 1 058 357 376 837 1 314 159 44 283

Färdigställda byggnader och bostäder

Färdigställda byggnader   2000 2010 2020 2021
Totalt mn m3 39,02 35,32 37,21 36,29
Bostadsbyggnader mn m3 13,56 11,10 12,48 11,83
Affärs- och kontorsbyggnader mn m3 6,20 5,56 4,81 4,01
Industri- och lagerbyggnader mn m3 8,16 7,51 9,33 9,73
Övriga byggnader mn m3 11,09 11,15 10,59 10,72
Färdigställda bostäder   2000 2010 2020 2021
Totalt antal 35 361 25 428 39 026 37 434
Småhus antal 18 170 13 630 10 304 10 124
Flervåningshus antal 16 772 11 140 28 062 26 887
Kollektivbostadsbyggnader antal 18 213 - -
Bostadsbyggnader för speciella grupper antal - 85 163 100
Övriga än bostadsbyggnader antal 401 360 497 323

Färdigställda bostäder

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Volymindex för nybyggnad 2015 = 100

Nya byggnader, utvidgande och ändringar som kan jämställas med ombyggnad

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Byggnadskostnadsindex 2000 = 100 efter kostnadslag

Byggnadskostnadsindex 2000=100 efter kostnadslag

Priser på lägenheter i flervåningshus

Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på skatteförvaltningens material, uppgifterna om nya bostäder på Centralförbundet för Fastighetsförmedlingens och Statistikcentralens material

  Gamla lägenheter Nya lägenheter
År Huvudstadsregionen Övriga Finland Huvudstadsregionen Övriga Finland
  Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2015 3 515 1 588 5 111 3 452
2016 3 584 1 582 5 168 3 733
2017 3 718 1 598 5 206 3 859
2018 3 874 1 598 5 450 3 997
2019 3 966 1 590 5 873 4 073
2020 4 152 1 590 6 262 4 238
2021 4 380 1 635 6 441 4 376

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Fastighetspriser

  Gamla egnahemshus   Tomter för egnahemshus  
År Medelpris Index Realpris­index Medelpris Index Realpris­index
  €/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 629 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9
2021 1 749 103,5 97,8 24,7 115,9 109,6

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

  Fritt finansierade bostäder Aravalägenheter
År Huvudstads­regionen Övriga Finland Huvudstads­regionen Övriga Finland
  €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån.
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05
2021 20,28 13,05 13,41 11,13

Ämnesområde: Boende och byggande

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 20.5.2022