Konjunkturtjänsten för kunder

Konjunkturtjänsten för kunder producerar uppgifter om konjunkturutvecklingen inom affärsverksamhet utgående från kundernas informationsbehov. Uppgifterna kan produceras om olika näringsgrenar, geografiska områden eller företagsgrupper. Uppgifterna produceras om följande variabler: omsättning, lönesumma, antal anställda och export inom tillverkning (TOL C). Uppgifterna levereras vid tidpunkter som valts av kunden, t.ex. månatligen, halvårsvis eller engångsbeställning.

Med hjälp av konjunkturtjänsten kan du t.ex. analysera ekonomiska strukturer och utvecklingen av ekonomin, undersöka dina konkurrenters eller ditt landskaps konjunkturutveckling eller evaluera projekt inom näringslivet. Utöver de skräddarsydda uppgifterna kan man i tjänsten sammankoppla jämförelseuppgifter som beskriver utvecklingen i hela landet.