Päivitykset ja muutokset

 

Kevään 2022 aineistot päivitetty (29.6.2022)

Päivitetty taulukot ilmiöalueille Väestörakenne, Työvoima ja työllisyys ja Rakennusluvat. 

Kaikki vuoden 2021 aineistot päivitetty (16.12.2021)

Maaseutuindikaattorin kaikki vuoden 2021 aineistot on päivitetty palveluun. Mukana myös kuntavaaleihin 2021 liittyvä taulukko MC0601. Seuraavat päivitykset tietokantaan tehdään kesä- ja joulukuussa 2022.

Kevään 2021 aineistot päivitetty (1.7.2021)

Päivitetty taulukot ilmiöalueille Väestörakenne, Työvoima ja työllisyys ja Rakennusluvat. 

Kaikki vuoden 2020 aineistot päivitetty (21.12.2020)

Maaseutuindikaattorin kaikki vuoden 2020 aineistot on päivitetty palveluun. Seuraavat päivitykset tietokantaan tehdään kesä- ja joulukuussa 2021.

Kevään 2020 aineistot päivitetty (25.6.2020)

Päivitetty taulukot ilmiöalueille Väestörakenne, Työvoima ja työllisyys ja Rakennusluvat. Rikokset rikoslajin mukaan on myös päivitetty ja siihen on muutettu rikosnimikkeistö. Lisätietoa muutoksesta.

Kaikki vuoden 2019 aineistot päivitetty (12.12.2019)

Maaseutuindikaattorin kaikki vuoden 2019 aineistot on päivitetty palveluun. Seuraavat päivitykset tietokantaan tehdään kesä- ja joulukuussa 2020.

Kevään väestönmuutosaineistot päivitetty (17.6.2019)

Maaseutuindikaattorin kevään väestönmuutosaineistot on nyt päivitetty palveluun. Koulutustietoja sisältävät väestömuutostaulukot päivitetään koulutusrakenteen valmistumisen jälkeen marraskuussa.

Taulukoita päivitetty ja lisätty rakennuslupataulukot (7.6.2019)

Päivitetty taulukot ilmiöalueille Väestörakenne, Työvoima ja työllisyys ja Rikokset. Lisätty myös ilmiöalueelle Asuminen ja rakentaminen rakennuslupataulukot.

Kaikki vuoden 2018 aineistot päivitetty (19.12.2018)

Maaseutuindikaattorin kaikki vuoden 2018 aineistot on päivitetty palveluun.

Muutokset aineistoihin:

Mb0506_KJ/KR_18  Aloittaneiden ja lopettaneiden yrityksien lkm toimialoittain(TOL2008) 2013-2017

Nyt päivitettävässä aineistossa ei valitettavasti tule olemaan lopettaneiden yritysten lukumääriä (tilastovuosi 2017). Muutos tilaston lähdetiedoissa vääristää lopettaneiden yritysten lukumääriä vuoden 2017 toiselta neljännekseltä alkaen. Tästä syystä emme julkista lopetusten tai yrityskannan uusia tietoja toistaiseksi. Lisätietoja: rakenne.tilastot@stat.fi

MC0301KJ/KR_18 Omakotitalojen ja -tonttien hinnat 2010-2017
Vanhojen omakotitalojen ja pientalotonttien tiedot julkaistaan tilastovuodesta 2017 alkaen uudistetusta aineistosta lasketuilla tiedoilla. Takautuvat sarjat julkaistaan vuodesta 2010 lähtien ja sisältävät tietoa myös Ahvenanmaalta. Julkaistavat tiedot poikkeavat aiemmin vastaaville ajankohdille tarkistusmenettelyjä on muutettu. Uudistetussa aineistossa esimerkiksi yleiskaavalla sijaitsevat tontit tulevat mukaan, kun ne aiemmin rajattiin ulkopuolelle. Havaintoja ei rajata kunta- ely-keskus –etäisyyden tai rakennustehokkuuden perusteella, kuten aiemmassa aineistossa. Aineistoa on rajattu pinta-ala ja hintarajojen perusteella ja näitä rajoja on hieman muutettu aiemmasta. Tarkistusmenettelyjen muutosten takia aiemmin palvelussa olevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Uudistuksesta lisää http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2017-06-05_uut_001_fi.html. Vanhat aikasarjat (2004-2016) on jätetty Maaseutuindikaattorit-palveluun edellisvuoden nimellä MC0301KJ_17.