Taulukoiden aluejako ja aiheet

Maaseutuindikaattorit-tietokanta sisältää tietoja väestöstä ja muuttoliikkeestä, talouden rakenteesta ja toiminnasta, elinoloista ja hyvinvoinnista sekä ympäristöstä. Suuri osa tiedoista on vuodesta 1988 alkavia vuosittaisia aikasarjoja. Sosioekonomisten tietojen aikasarjat pohjautuvat pääsiassa Tilastokeskuksen aineistoihin.

Tietokanta sisältää taulukoita EU-ohjelmakausilta 20142020, 20072013 ja 20002006. Vain meneillään olevan ohjelmakauden taulukoita päivitetään.

Väestö ja muuttoliike

Taulukot kuntapohjaisen Kaupunki-maaseutuluokituksen ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan mukaan (Ohjelmakausi 2014-2020)

 • Väestön alueellinen sijoittuminen
 • Väestönmuutos
 • Väestörakenne
 • Alueen kesäasukkaat

Taulukot paikkatietopohjaisen Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan (Ohjelmakausi 2014-2020)

 • Väestön alueellinen sijoittuminen
 • Väestönmuutos
 • Väestörakenne

Talouden rakenne ja toiminta

Taulukot kuntapohjaisen Kaupunki-maaseutuluokituksen ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan (Ohjelmakausi 2014-2020)

 • Työvoima ja työllisyys
 • Työpaikat
 • Työpaikkaomavaraisuus ja pendelöinti
 • Tuotanto
 • Yritykset ja toimipaikat
 • Maa- ja metsätalous
 • Tutkimus ja kehittämistoiminta

Taulukot paikkatietopohjaisen Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan (Ohjelmakausi 2014-2020)

 • Työvoima ja työllisyys
 • Työpaikat
 • Työpaikkaomavaraisuus ja pendelöinti

Elinolot ja hyvinvointi

Taulukot kuntapohjaisen Kaupunki-maaseutuluokituksen ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan (Ohjelmakausi 2014-2020)

 • Tulot
 • Koulutus
 • Asuminen ja rakentaminen
 • Sosiaalipalvelut
 • Rikokset
 • Kunnallisvaalit

Taulukot paikkatietopohjaisen Kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan (Ohjelmakausi 2014-2020)

 • Tulot
 • Koulutus

Ympäristö

Taulukot kuntapohjaisen Kaupunki-maaseutuluokituksen ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan (Ohjelmakausi 2014-2020)

 • Energian käyttö