Mikromaterial

Statistikcentralen tillhandahåller material på enhetsnivå (det vill säga mikromaterial) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Vid sammanställningen av undersökningsmaterial kan man mångsidigt utnyttja till exempel:

  • företags- och arbetsställematerial
  • uppgifter om personer och boende
  • variabler med anknytning till anställningsförhållanden och löner
  • Eurostats mikromaterial

Till vårt utbud av material hör

  • färdigt undersökningsmaterial
  • undersökningsmaterial skräddarsytt utgående från Statistikcentralens material
  • sammanslagning av material med forskarens eget eller andra organisationers material

Leveranssätt som kan väljas

  • användning via distansanvändningstjänsten
  • användning i Statistikcentralens forskningslaboratorium
  • urvalsmaterial kan lämnas ut till forskare

Det lönar sig att kontakta forskartjänster redan i det skede då undersökningen och materialet planeras. Vi ger information t.ex. om tillgängliga material och olika möjligheter att använda materialen.

Vid sammanställningen och utlämnandet av material följs statistiklagstiftningen och praxis för dataskydd och sekretess, som definieras i lagen. För utlämnandet av material behövs användningstillstånd. Se hur ansökningsprocessen framskrider. Priset på ett uppdrag bestäms utgående från uppdragets omfattning och svårighetsgrad samt materialets användningssätt.

Förfrågningar per e-post tutkijapalvelut@stat.fi .