Mikromaterial

Statistikcentralen tillhandahåller material på enhetsnivå (det vill säga mikromaterial) för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar.

Forskartjänsterna erbjuder färdigt material och skräddarsytt material för forskningsbehov. Materialen är tillgängliga på mångsidigt sätt såväl från företags- som från personuppgiftsdatabaserna. Materialen är avgiftsbelagda, liksom också skräddarsyendet och distansanvändningen av dessa.

I sammanställningen och överlåtelsen av materialet iakttas statistiklagstiftningen och den dataskydds- och sekretesspraxis som fastställts i lagen. För överlåtelse av material behövs ett användningstillstånd. Ta del av forskningstjänsternas regler (pdf).

Aktuellt inom forskartjänsterna

Priserna för Statistikcentralens distansanvändning FIONA för 2023 (29.11.2022)

Användaravgiften för Statistikcentralens distansanvändning FIONA höjs från och med 1.1.2023. För distansanvändning tas det ut både en avgift för användning av maskinpaket per projekt och en avgift per användare baserat på antalet användare. Användaravgiften var 180 euro per person 2022 och den nya användaravgiften är 250 euro per person och år. Användaravgiften grundar sig på antalet användarkonton som är öppna under faktureringsperioden. Förhöjningen av användaravgiften beror på ökade årliga underhållskostnader.

Fionas prislista

Tidpunkter för uppdatering av färdiga material har publicerats (1.7.2022)

Bekanta dig Tidpunkter för uppdatering av färdiga material 2022 (xlsx)

Dröjsmål i tillträdet till behandling av ansökningar

(Uppdaterad 28.11.2022)

  • Tillägg av användare: ungefär 2 veckor
  • Färdigt material: ungefär 1,2 månader
  • Material som skräddarsys: ungefär 1,7 månader
  • Uppgifter om dödsorsaker / material jämte identifieringsuppgifter: ungefär 1 vecka

Tiden från behandlingen av ansökan till mottagandet av materialet varierar enligt omfattningen på materialet.

Ansökningsprocessen för material

Ta del av materialet. Ansök om användsingstillstånd. Vi behandlar din ansökning. Vi ingår ett avtal. Vi sammanställer materialet. Vi leverar materialet.

Ta kontakt

I alla frågor som gäller forskningsmaterial kan du vara i kontakt med oss per e-post: tutkijapalvelut@stat.fi.

Om du vill uträtta ärenden per telefon, sänd en begäran om samtal till oss per e-post och berätta i ditt meddelande vad ditt ärende handlar om. På så sätt kan vi leta efter en lämplig sakkunnig som kan sköta ärendet med dig.