Kansainvälistä tilastotietoa

Kansainvälisen tilastotiedon sivuille on koottu keskeisiä kansainvälisiä tilastotietoja ja tilastotietojen lähteitä. Valitut tiedot ja tiedonlähteet ovat tärkeimpien ja luotettavimpien kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen tuottamia. Tilastotiedot ovat käytettävissä joko PxWeb-tietokantana tai tilastokuvioina.

Kansainvälisen tilastotiedon opas

Kansainvälistä tilastotietoa on saatavana monen eri organisaation tiedonlähteistä. Olemme keränneet keskeisiä luotettavia kansainvälisen tilastotiedon lähteitä ja vinkkejä tiedonhakuun niistä kansainvälisen tilastotiedon oppaaseen. Oppaasta löydät myös linkit eri maiden tilastovirastojen sivuille.

Kansainvälisen tilastotiedon oppaaseen