Eurostatin visualisointisovellukset

Suomi on EU:n jäsenenä mukana EU:n tilastojen laadinnassa. Tilastokeskus toimittaa tilastotietoja EU:n tilastovirastolle, Eurostatille, joka koostaa niistä ja muiden EU-maiden tilastovirastojen toimittamista tiedoista kaikki EU-maat käsittäviä yhteistilastoja.

Eurostat on toteuttanut useita tiedon visualisointisovelluksia verkkopalveluunsa. Olemme kääntäneet osan sovelluksista suomeksi. Pääset vertailuista helposti myös alkuperäisen tiedon lähteille Eurostatin tietokantaan.

Elintarvikkeiden hintojenseurantaväline

Elintarvikkeiden hintojenseurantaväline

 

Elintarvikkeiden hintojenseurantaväline -sovelluksessa esitetään visuaalisesti elintarvikkeiden hintakehitys toimitusketjun eri vaiheissa eli tuottajilta kuluttajille.

Sovelluksen avulla voi helposti vertailla elintarvikkeiden hinnanmuutoksia EU:n jäsenvaltioissa sekä Islannissa, Norjassa, Sveitsissä ja Turkissa. Siitä käy ilmi myös hintojen siirtyminen elintarvikeketjun vaiheesta toiseen.

Esimerkki: Huonon sään vuoksi sato on tiettynä vuonna heikko, jolloin viljelijöiden myymien vihannesten hinta nousee 10 %. Mikä on supermarketeissa myytävien vihannesten odotettavissa oleva hinnan nousu?

Sovellus näyttää hintaindeksit ja vuotuiset muutosprosentit elintarvikkeiden toimitusketjun neljässä vaiheessa: maataloudessa, elintarviketeollisuudessa, vähittäiskaupassa ja tuonnissa. Sovelluksen kielen voi valita oikealta ylhäältä.

Elämänlaatu

Elämänlaatu-sovellukseen

 

Elämänlaatu on sovellus, josta saa käsityksen elämänlaadun eri puolista omassa maassa. Omia tietoja voi verrata oman maan kansalaisiin, EU:n keskiarvoon tai muihin EU-maihin.

Kun olet valinnut maan, voit valita yhden elämänlaadun ulottuvuuden. Sovellus esittää kaksi indikaattoria jokaisesta ulottuvuudesta. Useimmiten yksi indikaattori tarjoaa tietoa yksilötasolla ja toinen objektiivista tietoa kyseisestä ulottuvuudesta. Voit hakea lisätietoja indikaattorin otsikon vieressä olevasta i-painikkeesta (englanniksi).

Lähde-painikkeesta pääset aineiston lähteeseen. Vertaile-painikkeella voit verrata oman maan lukua EU:n jäsenvaltioiden pienimpään ja suurimpaan arvoon sekä EU:n keskiarvoon.

Naisten ja miesten elämä Euroopassa

 

Naisten ja miesten elämä Euroopassa -julkaisuun

 

Naisten ja miesten elämä Euroopassa on sähköinen julkaisu, joka vertailee naisten ja miesten jokapäiväistä elämää Euroopan maissa. Tietoja voi vertailla naisten ja miesten välillä maakohtaisesti sekä Euroopan maiden välillä. Saatavana ovat myös Euroopan naisten ja miesten keskiarvot.

Julkaisu jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: 1. Elämä, kasvaminen, ikääntyminen, 2. Oppiminen, työskentely, tulot ja 3. Syöminen, ostosten teko, surffailu, seurustelu. Kaikki kolme osaa sisältävät vielä neljä pienempää osiota.

Sisältö koostuu mm. teksteistä, interaktiivisista visualisoinneista, infograafeista ja valokuvista. Mukana on myös testi, jossa voi testata tietonsa Euroopan naisten ja miesten elämästä. 

Julkaisusta on myös ruotsinkielinen versio (2017-versio). 

Nuoret eurooppalaiset

Nuoret eurooppalaiset -sovellukseen

 

Nuoret eurooppalaiset on sovellus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti 16–29-vuotiaille. Sovelluksen avulla nuori voi verrata itseään muihin oman maan nuoriin tai saman ikäisiin eurooppalaisiin. Sovellus tarjoaa tietoa nuorten sukupolvesta Euroopassa myös muun muassa vanhemmille, päättäjille, poliitikoille ja opettajille.

Sovellus sisältää kysymyksiä nuorten eurooppalaisten elämästä neljällä eri teemalla: minä ja perheeni, minä ja työni, minä ja vapaa-aikani ja opintoni, ja minä ja internet. Alussa valitaan sukupuoli, maa ja ikä.

Jos et ole 16–29-vuotias, voit valita iän, josta haluat katsoa tietoja. Sovellus on englanninkielinen.

Sinä ja EU

Sinä ja EU -sovellukseen

 

Sinä ja EU on sovellus, joka on tarkoitettu kaikille Euroopan kansalaisille. Voit vertailla joitakin oman elämän näkökohtia saman ikäisiin oman maan kansalaisiin ja myös EU:n keskiarvoon sekä muihin EU:n jäsenmaiden kansalaisiin.

Sinä ja EU -sovelluksessa on kysymyksiä eurooppalaisten elämästä: minä ja elämäni, minä ja elämäntilanteeni, ja minä ja työni. Vertailun perustana käytetään alussa valittuja maa-, sukupuoli- ja ikäryhmätietoja. Sovellus on englanninkielinen.

Eurostatin tilastopäivän video

Euroopan tilastopäivää vietettiin ensimmäistä kertaa 20.10.2016. Eurostat julkaisi tilastopäivän kunniaksi leikkimielisen videon, miten tilastot voivat vaikuttaa arkipäivän elämään. Tutustu videoon.