Linja-autoliikenteen kustannusindeksi

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa linja-autoliikenteen harjoittamiseen liittyvien kustannustekijöiden hintojen kehitystä. Indeksi kuvaa sopimus-, kaupunki-, vakiovuoro-, pikavuoro- sekä tilausliikenteen keskimääräistä kustannuskehitystä. Tilastokeskus tuottaa em. liikennetyypeistä pistelukuja myös kustannustekijöittäin eriteltyinä.

Käyttäjän käsikirja on saatavilla pyydettäessä osoitteesta kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
joulukuu 2019 22.1.
tammikuu 2020 21.2.
helmikuu 2020 20.3.
maaliskuu 2020 22.4.
huhtikuu 2020 22.5.
toukokuu 2020 22.6.
kesäkuu 2020 22.7.
heinäkuu 2020 21.8.
elokuu 2020 22.9.
syyskuu 2020 22.10.
lokakuu 2020 20.11.
marraskuu 2020 22.12.

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Indeksi kuvaa pakettiautojen, kuorma-autojen ja perävaunuyhdistelmien keskimääräistä kustannuskehitystä. Tilastokeskus tuottaa indeksejä kolmesta autoryhmästä myös kustannustekijöittäin eriteltyinä.

Käyttäjän käsikirja on saatavilla pyydettäessä osoitteesta kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
joulukuu 2019 22.1.
tammikuu 2020 21.2.
helmikuu 2020 20.3.
maaliskuu 2020 22.4.
huhtikuu 2020 22.5.
toukokuu 2020 22.6.
kesäkuu 2020 22.7.
heinäkuu 2020 21.8.
elokuu 2020 22.9.
syyskuu 2020 22.10.
lokakuu 2020 20.11.
marraskuu 2020 22.12.

Maarakennusalan konekustannusindeksi

Maarakennusalan konekustannusindeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustannustekijöiden hintojen muutoksia. Indeksipistelukuja tuotetaan maarakennuskoneille ja kunnossapitokoneille. Myös ajoneuvonostureiden indeksiä tuotetaan. Indeksipistelukuja on lisäksi saatavana kustannustekijöittäin eriteltyinä.

Käyttäjän käsikirja on saatavilla pyydettäessä osoitteesta kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
joulukuu 2019 23.1.
tammikuu 2020 24.2.
helmikuu 2020 23.3.
maaliskuu 2020 23.4.
huhtikuu 2020 25.5.
toukokuu 2020 23.6.
kesäkuu 2020 23.7.
heinäkuu 2020 24.8.
elokuu 2020 23.9.
syyskuu 2020 23.10.
lokakuu 2020 23.11.
marraskuu 2020 23.12.

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi kuvaa metsäalan koneisiin ja autoihin sekä turpeen nostoon liittyvien kustannustekijöiden hintojen muutoksia. Metsäalan koneista tuotetaan metsätraktoreiden ja hakkuukoneiden indeksiä sekä erillistä hakkurin kustannusindeksiä. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksin kuukausipaketissa julkaistaan myös puutavarayhdistelmän kustannusindeksin ja turpeennoston konekustannusindeksin pisteluvut. Turpeennoston konekustannusindeksi on uusi erillisindeksi perusvuodesta 2015=100 lähtien. Kaikista indekseistä on saatavilla indeksipistelukuja kustannustekijöittäin eriteltyinä.

Käyttäjän käsikirja on saatavilla pyydettäessä osoitteesta kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
joulukuu 2019 23.1.
tammikuu 2020 24.2.
helmikuu 2020 23.3.
maaliskuu 2020 23.4.
huhtikuu 2020 25.5.
toukokuu 2020 23.6.
kesäkuu 2020 23.7.
heinäkuu 2020 24.8.
elokuu 2020 23.9.
syyskuu 2020 23.10.
lokakuu 2020 23.11.
marraskuu 2020 23.12.

Taksikuljetusliikenteen kustannusindeksit

Taksikuljetusliikenteen kustannusindeksit kuvaavat taksi-, invataksi- ja yksityisen kuljetusliikenteen kustannustekijöiden hintojen muutoksia. Kokonaisindeksien lisäksi tuotetaan taksi-, invataksi ja yksityisen kuljetusliikenteestä kustannustekijöittäisiä indeksisarjoja. Kustannustekijöitä ovat mm. palkat, poltto- ja voiteluaineet, korjaus, huolto ja renkaat, pääoman poisto jne. Kustannustekijöitä on kaikkiaan 10 kappaletta.

Käyttäjän käsikirja on saatavilla pyydettäessä osoitteesta kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
4. vuosineljännes 2019 24.1.
1. vuosineljännes 2020 25.4.
2. vuosineljännes 2020 25.7.
3. vuosineljännes 2020 25.10.

Sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit

Sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit kuvaavat sairaankuljetusliikenteen kustannustekijöiden hintojen muutoksia. Kokonaisindeksien lisäksi tuotetaan sairaankuljetusliikenteestä kustannustekijöittäisiä indeksisarjoja. Kustannustekijöitä ovat mm. palkat, poltto- ja voiteluaineet, korjaus, huolto ja renkaat, pääoman poisto jne. Kustannustekijöitä on kaikkiaan 10 kappaletta.

Käyttäjän käsikirja on saatavilla pyydettäessä osoitteesta kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
4. vuosineljännes 2019 27.1.
1. vuosineljännes 2020 25.4.
2. vuosineljännes 2020 25.7.
3. vuosineljännes 2020 25.10.

Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi

Jätteenkuljetuksen kustannusindeksi kuvaa kolmen erilaisen jätteenkuljetukseen tarkoitetun kuorma-auton kustannustekijöiden hintakehitystä. Indeksit lasketaan loka-autolle, vaihtolava-autolle ja pakkaavalle jäteautolle.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
4. vuosineljännes 2019 24.1.
1. vuosineljännes 2020 26.4.
2. vuosineljännes 2020 26.7.
3. vuosineljännes 2020 25.10.

Pesula- ja tekstiilinvuokraustoiminnan kustannusindeksi

Pesula- ja tekstiilinvuokraustoiminnan kustannusindeksi kuvaa tekstiilivuokraus- ja pesulatoiminnan kustannustekijöiden hintakehitystä.

Käyttäjän käsikirja on saatavilla pyydettäessä osoitteesta kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
maaliskuu 2020 kesäkuu 2020
syyskuu 2020 lokakuu 2020

Sähköenergian hinnat

Sähköenergian hinnat kuvaa sähkön myyntimäärillä painotettuja keskihintoja. Hinnat sisältävät sähköenergian hinnan ja perusmaksun, mutta eivät veroja eivätkä siirtomaksuja. Hinnoissa ei ole huomioitu tehontarvetta. Käyttäjäryhmäjaotteluna käytetään Euroopan Unionin sähkön hintakeruumetodologian mukaisia käyttäjäryhmiä.

Julkaisupäivät 2020

Sähköenergian hinnat julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä arkipäivänä.

Kivihiilen hintatekijä h

Kivihiilen hintatekijää h käytetään yleisesti indeksiehtona sähkö- ja lämpösopimuksissa. Hintatekijä h on kivihiilen keskihinta euroina polttoaineen tehollisen lämpösisällön megawattituntia kohti. Keskihinta lasketaan voimalaitoksissa käytettävän kivihiilen tuontimäärillä painotettuna hintana cif-ehdoin purkaussatamassa tulleineen, veroineen ja muine julkisine maksuineen. Tilaukseen sisältyy tuoreimpien kuukausitietojen lisäksi aikasarja vuodesta 2001.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
joulukuu 2019 31.1.
tammikuu 2020 2.3.
helmikuu 2020 31.3.
maaliskuu 2020 30.4.
huhtikuu 2020 1.6.
toukokuu 2020 30.6.
kesäkuu 2020 31.7.
heinäkuu 2020 31.8.
elokuu 2020 30.9.
syyskuu 2020 2.11.
lokakuu 2020 30.11.
marraskuu 2020 31.12.

Kevyen polttoöljyn hintaindeksi KPHI

Kevyen polttoöljyn hintaindeksiä KPHI voidaan käyttää indeksiehtona sähkö- ja lämpösopimuksissa. Se kuvaa Suomessa myydyn kevyen polttoöljyn määrillä painotetun keskihinnan muutosta suhteessa perusajankohtaan helmikuu 2018. Raportoidut luvut ovat indeksipistelukuja, eivät keskihintoja. Tilaukseen sisältyy tuoreimpien kuukausitietojen lisäksi aikasarja helmikuusta 2018.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
joulukuu 2019 31.1.
tammikuu 2020 2.3.
helmikuu 2020 31.3.
maaliskuu 2020 30.4.
huhtikuu 2020 1.6.
toukokuu 2020 30.6.
kesäkuu 2020 31.7.
heinäkuu 2020 31.8.
elokuu 2020 30.9.
syyskuu 2020 2.11.
lokakuu 2020 30.11.
marraskuu 2020 31.12.

Raskaan polttoöljyn hintaindeksi RPHI

Raskaan polttoöljyn hintaindeksiä RPHI käytetään indeksiehtona sähkö- ja lämpösopimuksissa. Se kuvaa Suomessa myydyn vähärikkisen, raskaan polttoöljyn määrillä painotettua keskihintaa. Raportoidut luvut ovat indeksipistelukuja, eivät keskihintoja. Tilaukseen sisältyy tuoreimpien kuukausitietojen lisäksi aikasarja toukokuusta 1992.

Julkaisupäivät 2020

Indeksin ajankohta Julkaisu
joulukuu 2019 31.1.
tammikuu 2020 2.3.
helmikuu 2020 31.3.
maaliskuu 2020 30.4.
huhtikuu 2020 1.6.
toukokuu 2020 30.6.
kesäkuu 2020 31.7.
heinäkuu 2020 31.8.
elokuu 2020 30.9.
syyskuu 2020 2.11.
lokakuu 2020 30.11.
marraskuu 2020 31.12.

Asiasanat: 

linja-autot, linja-autoliikenne, kuorma-autot, rekka-autot, kuorma-autoliikenne, maarakennus, maarakennusala, taksiliikenne, sairaankuljetusliikenne, sähköenergia, kivihiili, kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, kustannusindeksit, indeksit