Kulutuksen toteutuneet trendit ja oletuksia tulevista trendeistä 23.9.2014

Tilastokeskus tekee noin joka viides vuosi perusteellisen, koko Suomen kattavan tutkimuksen kulutuksen rakenteista. Siitä ja muista Tilastokeskuksen tutkimuksista saadaan tietoa mm. siitä, miten nuo rakenteet muuttuvat ajan myötä, miten kulutuksen rakenne eroaa eri sosioekonomisissa ryhmissä, miten yleisiä ovat erilaiset kestokulutustavarat.

Tuoreimman vuotta 2012 koskevan kulutustutkimuksen keskeisiä tuloksia on julkaistu vuoden 2014 aikana. Tutkimuksella on selvitetty mm. kulutusrakenteiden eroja eri alueilla ja erilaisten kotitalouksien välillä. Tuoreesta kulutustutkimuksesta on mahdollista saada tiedot erikseen mm. perhevaiheen, suuralueen sekä sosioekonomisen aseman mukaan ryhmiteltynä.

Kurssin sisältö

Kurssilla luodaan katsaus kulutusrakenteiden muuttumiseen Suomessa vuodesta 1985 lähtien. Erityisen tarkastelun kohteena ovat 2000-luvun alussa tapahtuneet kulutusrakenteiden muutokset. Kurssilla esitellään kotitalouksien julkisista palveluista saamaa rahallista hyötyä ja sen laskentatapa samoin kuin lasten merkitystä kuluttajina ja hankintapäätösten vauhdittajana.

Kulutusta tarkastellaan kurssilla myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssipäivän päätteeksi harjoitellaan Suomen kulutustutkimuksen tietojen ja muista maista saatavien kulutusrakenteita koskevien tietojen hyödyntämistä osallistujien omassa työssä.

Kurssin aikana esitellään myös Kuluttajabarometri, joka seuraa kuukausittain kulutusaikomusten heilahteluja.

Kenelle

Kurssista hyötyvät ja saavat tuoretta aineistoa omaan työhönsä mm. kulutus- ja kulttuurirakenteiden tutkijat, kulutusmarkkinoinnin suunnittelutehtävissä sekä edunvalvontatehtävissä toimivat, ammatillisten järjestöjen edustajat, yhteiskuntamme taloudellisten rakenteiden muutoksia seuraavat sekä kaikki kestävästä kehityksestä ja tasa-arvokysymyksistä kiinnostuneet.

Kouluttajat

Kurssin kouluttajina toimivat Tilastokeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Demoksen asiantuntijat. Kurssin vetäjänä toimii erikoistutkija, sosiologian dosentti Juha Nurmela Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Kurssin kesto: 1 päivä
Hinta: 350 € (+ alv 24 %)
Hintaan sisältyy: kurssimateriaali, lounas ja kahvit
Kurssipaikka: Tilastokeskus, Helsinki
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 9.9.2014

Ohjelma

Tiistai 23.9.

 8.45 –   9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 9.15 –   9.30   Kurssin avaus
Markkinointipäällikkö Petteri Baer ja
erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus
 9.30 – 10.20   Mitä tuorein kulutusta koskeva tilastotieto kuvaa?
Erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus
10.20 – 10.30   Tauko
10.30 – 11.00   Kulutusrakenteiden ja -muotojen meneillään olevat
muodonmuutokset ja näkymät tulevaisuuteen
Tulevaisuuden tutkija ja elämäntapa-asiantuntija
Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki
11.00 – 11.25   Yhteiskunnallisten palvelujen arvon määritys ja
niiden laskenta osana Tilastokeskuksen kulutustutkimusta
Yliaktuaari Mira Kajantie, Tilastokeskus
11.25 – 11.45   Kulutustutkimuksen kulmakivet 30 vuoden perspektiivissä
Erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus
11.45 – 12.30   Lounas
12.30 – 13.15   Lapset kuluttajina ja hankintapäätösten vauhdittajina
Erikoistutkija Minna Ruckenstein, Kuluttajatutkimuskeskus
13.15 – 13.55   Mitä haluaisin tietää kulutuksen menneisyydestä ja
tulevaisuudesta? Antavatko tilastojen tiedot vastauksen?
Kurssin osanottajat konsultteinaan Tilastokeskuksen asiantuntijat
Anton Antonius, Tarja Hatakka, Mira Kajantie ja Juha Nurmela
13.55 – 14.35   Kuluttajabarometri kulutuksen muutosten heijastajana
Yliaktuaari Pertti Kangassalo, Tilastokeskus
14.35 – 14.50   Kahvitauko
14.50 – 15.15   Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tilastokeskuksen
uuden kulutustutkimuksen valossa
Ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, Ympäristöministeriö
15.15 – 15.55   Suomen kulutustutkimuksen vertailut muihin maihin
Eurostatin tietojen avulla.
Käytännön harjoittelua mikroluokassa

Informaatikko Mikko T. Mäkinen, erikoistutkija Juha Nurmela,
yliaktuaari Tarja Hatakka ja aktuaari Anton Antonius, Tilastokeskus
15.55 – 16.00   Loppukeskustelu, yhteenveto ja kurssin päättäminen
Erikoistutkija Juha Nurmela, Tilastokeskus


Päivitetty 10.9.2014