Automatisoidun talousraportoinnin koulutusohjelma, koulutuksen sisältö ja alustavan ohjelman kuvaus

Valtiovarainministeriö järjestää koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on kouluttaa kuntayhtymiä sekä kunta- ja maakuntatoimijoita tulossa oleviin taloustiedon hallinnan, raportoinnin ja tilastoinnin uudistuksiin.

Koulutusohjelma on samanaikaisesti sekä Kuntatieto-ohjelman että hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa.

Kenelle koulutus on suunnattu?

  • Kuntien, kuntayhtymien, liikelaitosten ja tulevien maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstölle
  • Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten henkilöstölle
  • Tietojärjestelmätoimittajille, palveluntarjoajille
  • Kuntien, kuntayhtymien ja tulevien maakuntien tilintarkastajille sekä sisäisille tarkastajille

Koulutuksen sisältö

Päivä 1: Päätöksentekijöille suunnattu strateginen kokonaisuus
Päivä antaa kokonaiskuvan kunta- ja maakuntauudistuksen tilanteesta, julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä tavoitteista sekä niihin tulevista muutoksista. Koulutuspäivässä käydään läpi tulevat sääntömuutokset ja annetaan tukea muutoksen käyttöönottoon sekä käydään läpi vuonna 2020 toimintansa aloittavaa Valtiokonttorin kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelua. Tavoitteena on saada kunnat ja maakunnat ottamaan kehittämistyössään huomioon julkisen hallinnon talousraportoinnin uudet määritykset ja toimintatavat.

Päivä 2 kunnille: Asiantuntijoille suunnattu, operationaalisesti painottunut kokonaisuus
Ohjelmassa on kirjanpitoa, kustannuslaskentaa ja kirjaamiskäytäntöjä. Opetussektorin sekä kunnan muiden toimialojen talousraportoinnin tietosisältöjä ja niihin liittyviä erityiskysymyksiä käydään tarkemmin läpi. Lisäksi päivän aikana luodaan katsaus tilastotuotteiden hyödyntämiseen ja yhteistoimintavälineiden läpikäyntiin. Tavoitteena on antaa valmiudet raportoida taloustietoja Valtiokonttorin kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun XBRL-muodossa sekä tuottaa raportoitava tietoaineisto niin, että tiedot ovat JHS-suositusten ja muiden ohjeistusten mukaisia.

Päivä 2 maakunnille: Asiantuntijoille suunnattu, operationaalisesti painottunut kokonaisuus
Käydään läpi kirjanpitoa, kustannuslaskentaa ja kirjaamiskäytäntöjä. Sosiaali- ja terveyssektorin sekä maakunnan muiden toimialojen talousraportoinnin tietosisältöjä ja niihin liittyviä erityiskysymyksiä käydään tarkemmin läpi. Lisäksi päivän aikana luodaan katsaus tilastotuotteiden hyödyntämiseen ja yhteistoimintavälineiden läpikäyntiin. Tavoitteena on antaa valmiudet raportoida taloustietoja Valtiokonttorin kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun XBRL-muodossa sekä tuottaa raportoitava tietoaineisto niin, että tiedot ovat JHS-suositusten ja muiden ohjeistusten mukaisia.

 

Päivitetty 14.2.2018