Maaraportit ja kaksivuotisraportit YK:n ilmastosopimukselle

 

YK:n ilmastosopimus edellyttää, että jokainen sopimuksen osapuolimaa raportoi säännöllisesti neljän vuoden välein maaraportilla (National Communication) ilmastosopimuksen kansallisesta toimeenpanosta. Maaraporttien avulla seurataan myös Kioton pöytäkirjan osapuolten edistymistä pöytäkirjan velvoitteiden noudattamisessa.

 

Kaksivuotisraportti (Biennial Report) tuottaa tiivistä taulukkomuotoista tietoa Ilmastosopimukselle ilmoitetuista päästövähennystavoitteista ja edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Ko. raportit kootaan ministeriöiden, tilastokeskuksen, tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden välisenä yhteistyönä. Viimeisin kaksivuotisraportti, Suomen neljäs kaksivuotisraportti toimitettiin ilmastosopimuksen sihteeristölle joulukuussa 2019. Edellinen maaraportti, Suomen seitsemäs maaraportti valmistui joulukuussa 2017.

 

Suomen seitsemäs maaraportti
2017 Finland's Seventh National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change (englanninkielinen pdf)
Luvuittain (englanninkieleisiä pdf:iä)
Contents and foreword
Executive summary
National circumstances
Greenhouse gas inventory information, including the national system and the national registry
Policies and measures
Projections and total effects of policies and measures
Climate change impacts, adaptation measures and vulnerability assessment
Financial resources and transfer of technology
Research and systematic observation
Education, training and public awareness
List of abbreviations
Annexes and list of contributors
   

Suomen aikaisemmat maaraportit YK:n ilmastosopimukselle.

 

Suomen kaksivuotisraportit

2020 Finland's Fouth Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change

2018

Finland's Third Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change

2016

Finland's Second Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change

2014

Finland's First Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change

 

Päivitetty 11.3.2021