Kestävän kehityksen YK-indikaattorit (Agenda2030)

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016-2030. Agenda2030 käsittää 17 globaalia tavoitetta ja 169 alatavoitetta (Sustainable Development Goals, SDGs).

Agenda2030:n tavoitteiden toteutumista seurataan laajalla SDG-indikaattoreiden joukolla (Sustainable Development Indicators). Kukin maa on sitoutunut tuottamaan kansalliset tiedot omalta osaltaan näistä globaaleista YK-indikaattoreista.

Suomessa Tilastokeskus vastaa indikaattoritietojen kansallisesta keruusta, päivittämisestä ja julkaisusta. Tilastokeskus myös raportoi Suomea koskevat seurantaindikaattoritiedot.

Kestävän kehityksen YK-indikaattorit -tietokanta

Tilastokeskus on koonnut YK-indikaattoritiedot tietokantaan. Kaikille globaaleille indikaattoreille ei ole tällä hetkellä tarjolla dataa kansallisista tai kansainvälisistä lähteistä. Tilastokeskus jatkaa tietojen täydentämistä tutkimalla uusia datalähteitä ja etsimällä mahdollisia korvaavia indikaattoreita. Tietolähteiden täydentämiseksi tehdään myös kansainvälistä kehittämistyötä.

Kestävän kehityksen YK-indikaattorit kuvioina ja taulukoina

Lisää Kestävän kehityksen YK-indikaattorit kuvioina ja taulukoina -sivulla.

Yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Tilastokeskuksen tietopalvelu, info@tilastokeskus.fi