Beställningar och tilläggsinformation

Statistikcentralens publikationer kan beställas via PunaMusta Oy:s webbutik och kundtjänst. 
Kundtjänst, PunaMusta Oy
e-post: verkkokauppa@punamusta.com
tfn 010 2308 365 kl. 8–16 vardagar

Informationstjänst, Statistikcentralen
e-post:
info@stat.fi
tfn 029 551 2220 kl. 8–16 vardagar

 

Senast uppdaterad 20.8.2021