Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2007

Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkönä ja raportoi vuosittain ihmisen toiminnasta aiheutuvat Suomen kasvihuonekaasupäästöt YK:n ilmastosopimukselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle. Vuodesta 2007 lähtien raportointi on myös ollut osa Kioton pöytäkirjan velvoitteita.

Tämä julkaisu sisältää yhteenvedon kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä Suomessa ja muissa teollistuneissa maissa. Siitä löytyvät tiedot Suomen kasvihuonekaasupäästöistä vuosilta 1990–2007, jotka on koottu YK:n ilmastosopimukselle huhtikuussa 2009 toimitetuista päästötiedoista. Inventaariolähetyksen tietoja on täydennetty työ- ja elinkeinoministeriön laatimilla arvioilla päästöjen kehittymisestä Suomessa vuoteen 2025 asti. Muiden maiden päästötiedot on kerätty maiden omista inventaariolähetyksistä. Raportissa esitetään myös lyhyt katsaus EU:n ilmasto- ja energiapaketin mukanaan tuomiin haasteisiin.

Julkaisusarja: Katsauksia

Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat

ISSN 1797–6103 = Katsauksia

ISBN 978–952–244–050–1

Lataa julkaisu pdf-muodossa.

Tiedustelut:
Riitta Pipatti (09) 1734 3543
kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi


Päivitetty 7.3.2011