Työolojen kolme vuosikymmentä

Työolotutkimusten tuloksia 1977-2008

Työolotutkimukset ovat laajoja, koko palkansaajakuntaan kohdistuvia haastattelututkimuksia, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten työolojen monipuolisena ja luotettavana kuvaajana. Työolotutkimuksen tietosisältö kattaa työympäristön fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Muita tutkimuksen sisältämiä teemoja ovat muun muassa työelämän tasa-arvo, työn ja perheen yhteensovittaminen, työtyytyväisyys, työhistoria ja työmarkkina-asema.

Tämä julkaisu kokoaa yhteen työolotutkimusten keskeisiä tuloksia vuosilta 1977-2008. Se tarjoaa laajan yleiskatsauksen suomalaisen palkansaajaväestön työoloihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin yli kolmen vuosikymmenen ajalta. Julkaisuun sisältyy myös kansainvälistä vertailua.

Julkaisusarja: Työmarkkinat

Aihealue: Työmarkkinat

ISBN 978-952-467-930-5 (pdf)

Lataa julkaisu pdf-muodossa (1 387 kt, 277 s.)

Tiedustelut: Anna-Maija Lehto (09) 1734 3223, Hanna Sutela (09) 1734 2907


 


Päivitetty 25.10.2013