Tilläggsuppgifter

Johanna Leivo
E-post: förnamn.efternamn@stat.fi
Telefon: 029 551 1000