Avainta-palkkatiedonkeruu

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus kerää Avaintyönantajat Avainta ry:n puolesta jäsenyhteisöjen ajantasaiset tiedot henkilöstön työsuhteista ja palkkauksesta. Tiedot kerätään jäsenyhteisöjen palveluksessa olevista kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja opettajista.

Avaintan jäsenyhteisöt ovat velvollisia antamaan yhdistykselle toimintaansa ja palveluksessaan olevien lukumäärää, palkkoja ja työoloja koskevia ja muita yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja. Kyseessä on työnantajien ilmoitus henkilöstöstä työnantajayhdistykselle.

Tiedot kerätään Avaintan jäsenyhteisöjen henkilörekisteriä varten ja tiedot tulevat Avaintan tilasto- ja tutkimuskäyttöön. Jäsentä koskevat tiedot käsitellään luottamuksellisina. Tietoja käytetään lisäksi Tilastokeskuksen yksityisen sektorin kuukausipalkkatilaston, palkkarakennetilaston sekä ansiotasoindeksin tuottamiseen.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Kaikki Avaintan jäsenyhteisöt vastaavat tiedusteluun vuosittain joko tiedostosiirrolla tai verkkolomakkeella.

Tietosuoja

Tiedot tulevat tilasto- ja tutkimuskäyttöön, ja ne käsitellään luottamuksellisina. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan antamia tietoja. Tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista.

Miten kyselyyn vastataan?

Tiedonkeruun saatekirje lähetetään postitse tiedonantajille tiedonkeruun alkaessa. Tiedonkeruusivuille kirjaudutaan saatekirjeessä annetuilla tunnuksilla.

Tiedonkeruuseen kirjaudutaan osoitteessa: www.tilastokeskus.fi/avainta

Ohjeet:

Lisätiedot

Tekniset ongelmat:

Posti Messaging Customer Service, messaging.fi@posti.com

 

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Riikka Krause, Avainta, puh. 040 827 4170, riikka.krause@avainta.fi

Mika Juutinen, KT Kuntatyönantajat, puh. 050 520 0300, mika.juutinen@kt.fi

Tietojen lähetys, salasanat ja käyttäjätunnukset:

palkat.avainta@tilastokeskus.fi

Tiedonkeruupalvelut, Tilastokeskus, puh. 029 551 3503

Heli Udd, Tilastokeskus, puh. 029 551 3522