Economic Trends 6/2003

Vuoden 2003 kuudennen numeron teemaosio tarkastelee talouden globalisoitumista. Globalisaation vaikutukset ovat samanaikaisesti sekä myönteisiä että ristiriitoja herättäviä. Köyhille maille talouden avautuminen on antanut mahdollisuuden päästä mukaan kehitykseen, kun taas kehittyneitä teollisuusmaita markkinoiden laajentuminen on hyödyttänyt lähinnä korkean osaamisen aloilla. Globaali talous on haaste eritoten työvoimavaltaisille yrityksille.

Maakatsauksen kohteena on Kiina, globaalin talouden aktiivinen osallistuja. Kiinan talous kasvaa huimaa vauhtia, eikä hiipumista ole näköpiirissä. Nopean kasvun taustalla on muun muassa yksityisen sektorin vahva nousu ja uuden kansainvälisesti suuntautuneen eliitin vaikutusvallan lisääntyminen.

Trends

Kansainvälinen talouskatsaus Heikki Tulokas
Suomalais-venäläinen tuotantoyhteistyö hyödyntää molempien osaamista Riitta Kosonen & Päivi Karhunen
Baltian maiden inflaatio laantunut viime vuosina Ilkka Lehtinen
Yrityskaupat Liettuassa Juhani Siira
Suomi hyvinvointivertailun kärkimaita Heikki Ervasti
Trend towards post-bureauctratic organisations? Pasi Pyöriä

Survey: Globalisation of the Economy

Globalisaation voimat ja vastavoimat Raimo Väyrynen
Näkökulma: Globalisaatio ja Suomen haasteet Antti Hautamäki
EU etsii menestyksen eväitä globaalissa kilpailussa Markku Kotilainen
Ylös Cancúnin kuopasta? Katsaus WTO-neuvottelujen nykytilaan Mari Linnapuomi
Pohjoismaiset metsäteollisuusyritykset globalisaation edelläkävijöitä Silja Siitonen
Born Globals - nopeasti kansainvälistyvien pk-yritysten määrä kasvaa Sami Saarenketo
Functional R&D and innovation policies attract high tech FDI Cees van Beers

Country Report: China

Talouskasvu jatkuu vahvana Eeva Nuutinen
Kiinan yhteiskunnan muutos - Jako menestyjiin ja häviäjiin Tauno-Olavi Huotari
Kiinan dynamiikan taustalla tie aktiiviseksi osallistujaksi Pasi Rutanen
Kiinaan syntyy uusia rakennuksia kuin sieniä sateella Pekka Pajakkala
China's complex business system - challenge to foreign companies Matti Nojonen
Uusien mahdollisuuksien Kiina kutsuu suomalaisyrityksiä Ilpo Kaislaniemen haastattelu
Kiina pyrkimässä kohti länttä Aku Alanen

Kiinan tilastoja

Facts & Figures

Talous- ja yritystilastoja


Päivitetty 30.5.2004