Economic Trends 6/2002

Vuoden 2002 kuudennen numeron teemaosio tarkastelee elämystaloutta. Taloudellinen tuotanto keskittyy yhä vahvemmin elämysten tuotantoon fyysisten tavaroiden tuottamisen sijaan. Tämän päivän maailmassa kuluttajalle eivät riitä enää pelkät tuotteet ja palvelut, vaan ostopäätöksillä haetaan nyt myös elämyksiä. Kuluttamista ohjaavat tunteet ja brändit sekä kuluttajan omaan elämäntapaan sopivat tuotteet, joten suomalaisilla yrityksillä riittää työsarkaa tuotteisiinsa ja palveluihinsa liittyvien elämysten kehittämisessä.

Maakatsauksen kohteena on Ranska, joka on yhtä epävarman tulevaisuuden edessä kuin muukin kansainvälinen talous. Tästä kertovat yksityisen kulutuksen vaihtelut sekä osakemarkkinoiden kääntyminen laskuun joulukuussa. Oman jännitteensä maan tilanteeseen tuo kansalaisten suhtautuminen tulevaan EU:n laajentumiseen, sillä Ranska on ainoa jäsenmaa, jossa laajentumisen vastustajia oli enemmän kuin kannattajia keväällä 2002 tehdyn mielipidetutkimuksen mukaan.


Trends

EU-alueen talouskatsaus Paavo Suni
Tax structures changing in OECD countries Christopher Heady
Pension reforms likely to lead to increased demand for derivative markets Lee Oliver
Rakennusyritysten ulkomainen toiminta kasvussa Pekka Lith
Suomen vienti Venäjälle jatkaa vahvaa kasvuaan Matti Heiniemi
Venäjän monipuoluejärjestelmän rakentaminen ollut pitkä prosessi Tauno Tyllinen & Anatoli Semtchenko

Survey: Experience Economy

Experiences drive economic demand B. Joseph Pine II & James H. Gilmore
Elämystalouden juuret syvällä historiassa Erkki Karvonen
Elämykset faktoja tehokkaampia Mika Aaltonen
Lumilautailijat syrjäyttäneet pukumiehet mainonnassa Tanja Kotro
Kuluttamisesta mielihyvää elämään Mirva Takasen haastattelu
Lappi ja Satakunta panostavat elämysaloihin Satu Elho

Country Report: France

Talouskasvun vauhdittuminen epävarmaa Sari Sontag
Ranska ymmärtää laajentumisen, mutta... Peter Ekholm
Suomalainen arastelee turhaan Ranskan kieltä ja kulttuuria Kirsi Haru
Ranskan tilastoja

Facts & Figures

Talous- ja yritystilastoja

 


Päivitetty 30.5.2004