Toimialakatsaukset

Toimialakatsaukset ovat verkkoartikkeleja, joka helpottavat ja yhdistävät suhdannetilastojen tarkastelua. Suhdannekehityksen kannalta keskeiset tilastotiedot on koottu toimialoittain katsauksiin, jotka sisältävät myös syvemmälle tilastoihin pureutuvaa analyysiä. Katsauksissa käsitellään päätoimialojen kehitystä mm. liikevaihdon, tuotannon, työllisyyden, investointien ja suhdanneodotusten kautta. Lisäksi kunkin toimialakatsauksen Fokus-osiossa käsitellään tarkemmin ajankohtaista ilmiötä tai kiinnostavia alatoimialoja.

Tilastokeskuksen verkkosivuilla julkaistaan neljä toimialakatsausta, jotka kertovat seuraavien toimialojen kehityksestä vuosineljänneksittäin:

Toimialakatsaukset sopivat mm. tiedotusvälineiden ja eri toimialojen uusinta kehitystä seuraavien tahojen käyttöön. Palaute on tervetullutta ja sitä voi lähettää osoitteeseen palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi.


Päivitetty 3.2.2006