Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Luonnonvarat ja ympäristö 2004 -katsaus

Luonnonvarat ja ympäristö -katsaus on valtion vuosittaisen budjettiesityksen tausta-aineistoa. Se laaditaan Tilastokeskuksen ja ympäristöministeriön yhteistyönä.

Katsaus tarjoaa kattavan ja tiiviin katsauksen Suomen luonnonvarojen ja ympäristön tilan kehitykseen ja on samalla Suomen laajin vuosittain ilmestyvä numeerisen ympäristötiedon lähdeteos. Se esittelee kansantalouden ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen periaatteet ja käytäntöä sekä kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden toteutumista Suomessa.

Katsaus tarkastelee myös kansantalouden tärkeimpien sektoreiden kehitystä ympäristön kannalta. Tarkasteltavat sektorit ovat luonnonvaroja käyttävät ja tuottavat alkutuotantosektorit, teollisuus, energiatalous, liikenne sekä luonnonsuojelu. Lisäksi katsauksessa esitellään tärkeimmät Suomea sitovat luonnonvarojen ja ympäristön suojelua koskevat sopimukset.

Yleistä katsauksesta

Katsauksen kuviot

Tilastotietoja

Tietoja ympäristömenoista

Verojen kertymätietoja

Tietoja ympäristön tilasta Euroopan Unionissa

Översikt på svenka

Review in English

Tilaukset

Luonnonvarat ja ympäristö 2004 -katsauksen hinta on 28 euroa ja sen voi tilata Tilastokeskuksen myyntipalvelusta tai Tilastotorilta:

PL 4C
00022 Tilastokeskus
puh. (09) 1734 2011
faksi (09) 1734 2474
e-mail: myynti.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Luonnonvarat ja ympäristö 2004 -katsauksessa on 83 sivua, 33 havainnollista kuviota ja 31 taulukkoa. Lisäksi kuvioiden tiedot on ilmoitettu numeerisessa muodossa tilastoliitteessä. Katsaus on vaihtoehtoisesti tilattavissa myös ruotsin- tai englanninkielisenä.

Luonnonvarat ja ympäristö 2003 -katsaus

Luonnonvarat ja ympäristö 2002 -katsaus

Luonnonvarat ja ympäristö 2001 -katsaus


Päivitetty 14.9.2004

Tilastokeskus
Jukka Hoffren
Puhelin: (09) 1734 3351
Faksi: (09) 1734 3251
Sähköposti: jukka.hoffren@tilastokesk us.fi 
Tulostettava versio