16.8.2022 voimassa ollut dokumentaatio

Tilaston perustiedot

Yleiskuvaus

Traficomin Liikenneasioiden rekisteriin merkittyjen moottoriajoneuvojen tilanne sekä muutokset ajoneuvoluokittain. Tietoaineisto kattaa ajoneuvojen tekniset ominaisuustietoja sekä tietoja ajoneuvojen haltijoista ja omistajista.

Tilaston kuvaus

Tilastokeskuksen moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa.

Moottoriajoneuvokanta sisältää tiedot rekisterissä olevista ajoneuvoista (autot, moottoripyörät, mopot, moottorikelkat, traktorit, moottorityökoneet ja perävaunut) kunkin neljännesvuoden lopussa. Ahvenanmaan erillisestä rekisteristä on vain vuoden lopun tiedot ajoneuvoluokittain summatasolla.

Ensirekisteröinnit poimitaan rekisteristä Tilastokeskukselle kuukausittain. Ålands Fordonsmyndigheten toimittaa Tilastokeskukselle vuosittain tilastot Ahvenanmaan ensirekisteröinneistä ja tiedot lisätään pitkiin ensirekisteröintiaikasarjoihin. Puolustusvoimien erillisrekisterissä olevat ajoneuvot eivät sisälly Tilastokeskuksen ajoneuvotilastoihin.

Tilaston perusjoukko

Moottoriajoneuvokanta kattaa tietyllä hetkellä liikenneasioiden rekisterissä olevat Manner-Suomen ajoneuvot.

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit kattavat tietyllä ajanjaksolla (kuukausi) Manner-Suomen liikenneasioiden rekisteriin merkityt ensirekisteröidyt uudet sekä käytettynä maahantuodut ajoneuvot.

Ålands Fordonsmyndigheten toimittaa Tilastokeskukselle vuosittain tilastot Ahvenanmaan ensirekisteröinneistä ja tiedot lisätään pitkiin ensirekisteröintiaikasarjoihin. Puolustusvoimien erillisrekisterissä olevat ajoneuvot eivät sisälly Tilastokeskuksen ajoneuvotilastoihin.
 

Tilastoyksikkö

Tieliikenteen rekisteröintivelvollisuuden alainen ajoneuvo.

Mittayksikkö

Ajoneuvojen lukumäärä. Ajoneuvojen teknisten tietojen ominaisuuksien mittayksikköinä esim. kilogramma, senttimetri, g/km.

Perusajankohta

Tilastossa relevanttia on uusin tilastojakso ja vertailu vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin.

Viiteajankohta

Moottoriajoneuvokannan viiteajankohta on tilanne neljännesvuosittain eli hetkellä 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit kuvaavat ensirekisteröintejä tilastokuukaudelta esim. maaliskuu 2022.

Viitealue

Pitkien aikasarjojen summatietoja ajonevuoluokittain on koko Suomen tasolla.

Tarkempia tietoja ajoneuvoista julkaistaan Manner-Suomen osalta sekä ja osa tiedoista kuntatasolla. Erityisselvityksiä on mahdollista tehdä tapauskohtaisesti postinumeroalueittain.
 

Kattavuus

Tietoaineisto kattaa rekisteröintivelvollisuuden alaiset tieliikenteen ajoneuvot Manner-Suomessa.

Ajallinen kattavuus

Ajoneuvotilastojen pisimmät taulukkokohtaiset aikasarjat ovat rekisteriin merkityt ajoneuvot vuosilta 1922-2021. Käytettävissä olevat tarkemmat tietoaineistot kattavat vuodet 2001-2021.

Jakelutiheys

Tilastot vuoden vaihteen ajoneuvokannasta ovat nähtävillä Tilastokeskuksen internet-sivuilla helmikuussa.

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröintitilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla joka kuukauden neljäntenä arkipäivänä. Julkaistava tilasto sisältää tiedot edellisen kuukauden aikana rekisteröidyistä uusista ajoneuvoista. Kuukausitilastossa ei ole mukana Ahvenanmaan ajoneuvoja. Tilastossa esitettävät tiedot ovat lopullisia.

Käsitteet

Ajoneuvo

Tiellä käytettäväksi tarkoitettu pyörillä kulkeva ajoneuvo.

Ajoneuvokanta

Tiettynä ajankohtana maassa rekisteröityjen, yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä käytettäväksi hyväksyttyjen ajoneuvojen kokonaismäärä. Mukaan luetaan vuotuisista veroista ja lupamaksuista vapautetut ajoneuvot sekä maahantuodut käytetyt ajoneuvot ja muut ajoneuvot kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Tilastoihin ei lasketa sotilasajoneuvoja.

Ajoneuvokilometri

Mittayksikkö, joka vastaa ajoneuvon liikkumista yhden kilometrin matkan.

Ajoneuvon ikä

Ajoneuvon ensirekisteröinnistä kulunut aika rekisteröintimaasta riippumatta.

Ajoneuvon kokonaismassa

Ajoneuvon rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama, paikallaan olevan ja ajokuntoisen ajoneuvon (tai ajoneuvojen yhdistelmän) ja kuorman suurin sallittu yhteismassa.

Mukaan luetaan kuljettajan sekä matkustajien enimmäismäärän yhteenlaskettu massa.

Ajoneuvon omamassa

Rekisteröintimaan toimivaltaisten viranomaisten määrittämä paikallaan olevan ja ajokuntoisen ajoneuvon (tai ajoneuvojen yhdistelmän) massa ilman kuormaa.

Auto

Auto on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka määrättyyn erikoistehtävään valmistettu moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on vähintään neljä pyörää tai telat ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 25 kilometriä tunnissa.

Ensirekisteröinti

Ensirekisteröinnillä tarkoitetaan ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa.

Henkilöajoneuvo

Ajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa yhden tai useamman henkilön
kuljettamiseen.

Henkilöauto

Moottoriajoneuvo, joka ei ole mopo eikä moottoripyörä ja joka on tarkoitettu henkilöiden kuljettamiseen ja jossa on istumapaikka enintään yhdeksälle henkilölle (kuljettaja mukaan luettuna).

Kevyt nelipyörä

Kevyt nelipyörä (L6e) on nelipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa on enintään 350 kg ilman sähköajoneuvon akkujen massaa ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa. L6e-luokan ajoneuvon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on ottomoottori, tai suurin nettoteho enintään 4 kW, kun kyseessä on muu polttomoottori tai sähkömoottori.

Kolmipyörä

Kolmipyörä (L5e) on moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on suurempi kuin 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, tai jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 45 kilometriä tunnissa.

Kotimainen ajoneuvo

Ilmoittavassa maassa rekisteröity ajoneuvo, jossa on kyseisen maan rekisterikilvet tai joka on rekisteröity erikseen (raitiovaunut, johdinautot ym.).

Jos ajoneuvoja ei rekisteröidä jossakin maassa, kotimainen ajoneuvo on ajoneuvo, jonka omistaa tai on vuokrannut henkilö tai yhtiö, jonka verotuksellinen kotipaikka on kyseisessä
maassa.

Kuorma-auto

Yksinomaan tai pääasiassa tavarankuljetukseen tarkoitettu nivelöimätön moottoriajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia.

Linja-auto

Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin 8 henkilölle.

Matkailuauto

Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu henkilö- tai linja-auto, jossa olevat majoitustilat on varustettu vähintään seuraavilla tukevasti kiinnitetyillä varusteilla:
- istuimia ja pöytä (pöytä voi olla helposti poistettavissa)
- makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa istuimista (makuutilat on oltava mitoitettu riittäviksi aikuisille)
- keittomahdollisuus (sisätiloihin, kiinteästi asennettavaksi sallittu)
- säilytystiloja (riittävät säilytystilat matkailuvarusteiden, astioiden ym. säilyttämiseen).

Matkailuperävaunu

Matkailutarkoituksiin rakennetut hinattavat ajoneuvot.

(Huom! Ei sisällä Ahvenanmaan maakunnan tietoja vuodesta 1990 alkaen.)

Moottoriajoneuvo

Ajoneuvo, jonka ainoana käyttövoimana on moottori ja jota käytetään tavallisesti henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen taikka henkilöiden ja tavaroiden kuljettamisessa käytettävien ajoneuvojen vetämiseen tiellä.

Moottoriajoneuvon ensirekisteröintipäivä

Moottoriajoneuvon ensirekisteröintipäivä on päivä, jona ajoneuvo rekisteröidään ensimmäisen kerran uutena ajoneuvona ajoneuvorekisteriin rekisteröintivaltiosta riippumatta.

Moottorikäyttöinen henkilöajoneuvo

Moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa yhden tai useamman henkilön kuljettamiseen.

Moottorin käyttövoima

Rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama pääasiallinen energiatyyppi, jota ajoneuvon moottori käyttää.

Moottoripyörä

Moottoripyörä on kaksipyöräinen sivuvaunullinen tai sivuvaunuton moottorikäyttöinen ajoneuvo. Sen polttomoottorin sylinteritilavuus on suurempi kuin 50 cm3 tai suurin rakenteellinen nopeus suurempi kuin 45 kilometriä tunnissa.

Moottorireki/ -kelkka

Moottorireki on jalaksin tai teloin varustettu maastoajoneuvo. Moottorikelkka on korkeintaan 500 kg painava telavetoinen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdelle henkilölle.

Moottorityökone

Moottorityökone on työkoneeksi rakennettu ajoneuvo. Moottorityökoneita ovat esimerkiksi kauhakuormaimet, puominosturit ja lakaisukoneet. Moottorityökoneen suurin sallittu nopeus on enintään 40 km/h. Tienpidossa käytettävä moottorityökone saa kuitenkin kulkea yli 40 km/h. Toinen poikkeus koskee satamissa käytettäviä vetotrukkeja, joiden suurin nopeus saa olla 50 km/h.

Mopo

Mopo on kaksi- tai kolmipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa.

Kaksipyöräisen mopon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, tai suurin nettoteho enintään 4 kW, kun kyseessä on sähkömoottori. Pienitehoinen mopo on kaksipyöräinen polkimin varustettu mopo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 25 kilometriä tunnissa ja moottorin suurin nettoteho enintään 1 kW. Kolmipyöräisen mopon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on ottomoottori, tai suurin nettoteho enintään 4 kW, kun kyseessä on muu polttomoottori tai sähkömoottori.

Nelipyörä

Nelipyörä (L7e) on nelipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa on enintään 400 kg tai tavarankuljetusajoneuvon osalta enintään 550 kg, sähköajoneuvon kyseessä ollessa kummassakin tapauksessa lukuun ottamatta akkujen massaa, ja jonka moottorin suurin nettoteho on enintään 15 kW.

Pakettiauto

Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia.

Perävaunu

Auton perävaunu on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka matkailutarkoituksiin valmistettu hinattava ajoneuvo.

Polkupyörä

Ajoneuvo, jossa on kaksi pyörää tai useampia pyöriä ja joka kulkee tavallisesti yksinomaan sillä ajavan henkilön lihasvoimalla erityisesti poljinjärjestelmän, ohjausvivun tai -kahvan avulla (esimerkiksi kaksi-, kolmi- tai nelipyöräiset polkupyörät ja liikuntaesteisten kulkuneuvot).
Mukaan luetaan pyörät, joissa on apumoottori.

Puoliperävaunu

Tavara-ajoneuvo, jossa ei ole etuakselia ja joka on suunniteltu siten, että osa sen massasta ja merkittävä osa sen kuorman massasta kohdistuu vetoautoon.

Taksi

Kuljettajan kanssa vuokrattava henkilöauto, joka ei liikennöi määrättyä reittiä pitkin ja jonka toiminta on luvanvaraista.

Tavara-ajoneuvo

Yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo.

Mukaan luetaan:

a) kevyet hyötyajoneuvot, joiden kokonaispaino on enintään 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen, esimerkiksi paketti- ja avolava-autot
b) raskaat hyötyajoneuvot, joiden kokonaispaino on yli 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen

c) vetoautot

d) maataloustraktorit, joita saa käyttää yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä.

Tieliikenne

Ajoneuvon liike tietyllä tieverkolla.

Traktori

Traktori on ajoneuvo, joka on erityisesti suunniteltu maa- tai metsätaloustöihin käyttämään siihen liitettäviä koneita sekä vetämään perävaunuja.

Traktoreiksi ei lasketa erityisesti metsätalouteen suunniteltuja koneita, kuten juonto- ja kuormatraktoreita tai maansiirtokoneiden alustalle rakennettuja metsäkoneita. Nämä ajoneuvot ovat moottorityökoneita.

Ulkomainen ajoneuvo

Muussa kuin ilmoittavassa maassa rekisteröity ajoneuvo, jossa on kyseisen vieraan maan rekisterikilvet.

Vaihtoehtoinen käyttövoima/polttoaine

Muu energiatyyppi kuin perinteiset polttoaineet, bensiini ja diesel.

Yhdistelmäajoneuvo

Vetoauton ja perävaunun tai perävaunujen yhdistelmä.

Tarkkuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus

Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Tilastojen laatu on sidoksissa liikenneasioiden rekisterissä olevien tietojen laatuun. Tietojen laatu on hyvää tasoa pääluokitusten tasolla. Tarkemmalla tasolla rekisteritiedoissa voi olla puuttuvia ja puutteellisia tietoja.

Oikea-aikaisuus

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröintitilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla joka kuukauden neljäntenä arkipäivänä. Julkaistava tilasto sisältää tiedot edellisen kuukauden aikana rekisteröidyistä uusista ajoneuvoista.

Tilastot vuodenvaihteen moottoriajoneuvokannasta ovat nähtävillä Tilastokeskuksen internet-sivuilla helmikuussa. Ajoneuvokanta päivittyy neljännesvuosittain.

Täsmällisyys

Tilastossa ei ole aikaviivettä, tiedot toimitetaan tavoitepäivänä.

Tietojen revisioituminen

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinteihin tulee ajoittain yksittäisiä ajoneuvolisäyksiä takautuvasti edelliseltä tilastokuukaudelta.

Vertailukelpoisuus

Maantieteellinen vertailukelpoisuus

Kysessä on kattava rekisteriaineisto, joten tärkeimpien luokittelevien tietojen suhteen ajoneuvotilastojen tiedot ovat vertailukelpoisia Manner-Suomen lisäksi maakunta- ja kuntatasolla. Maakunta- ja kuntakohtaisia tietoja vertailtaessa on otettava huomioon tapahtuneet kuntaliitokset, sillä kuntatilastot tehdään aina tilastovuonna voimassaolevan kuntaluokituksen mukaisesti. Vuosina 2000–2006 ajoneuvolle johdettiin kunta haltijan postinumeron perusteella. Muulloin ajoneuvon kuntakoodina on käytetty ajoneuvon haltijan kotikunnan mukaista kuntakoodia.

Ajallinen vertailukelpoisuus

Ajoneuvoluokkakohtaiset ajoneuvojen kokonaismäärät ovat vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Ajoneuvokanta sisältää väliaikaisesti liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot vuodesta 2007 alkaen.

Maakunta- ja kuntakohtaisia tietoja vertailtaessa on otettava huomioon tapahtuneet kuntaliitokset, sillä kuntatilastot tehdään aina tilastovuonna voimassaolevan kuntaluokituksen mukaisesti. Vuosina 2000–2006 ajoneuvolle johdettiin kunta haltijan postinumeron perusteella. Muulloin ajoneuvon kuntakoodina on käytetty ajoneuvon haltijan kotikunnan mukaista kuntakoodia.

Tilastojen välinen yhtenäisyys

Tilastokeskuksen ajoneuvotilastot ovat kokonaistasolla melko hyvin yhteneväisiä verattuna muihin tilastoalueiden tilastoihin.

Lähdeaineistot ja tiedonkeruut

Lähdeaineistot

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) luovuttaa tiedot liikenneasioiden rekisterissä olevista ajoneuvoista neljännesvuosittain Tilastokeskukselle. Ahvenanmaalla ajoneuvorekisteriä ylläpitää Ålands Fordonsmyndigheten, jolta Tilastokeskus saa vuosittain summatiedot rekisterissä olevista ajoneuvoista.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) luovuttaa Tilastokeskukselle tiedot uusista ajoneuvoista tilastointia varten kuukausittain. Ahvenanmaalla ajoneuvorekisteriä ylläpitää Ålands Fordonsmyndigheten, jolta Tilastokeskus saa vuosittain summatiedot ensirekisteröinneistä.

Tiedonkeruumenetelmä

Tiedot saadaan rekisterinpitäjältä.

Tiedonkeruun tiheys

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) luovuttaa tiedot liikenneasioiden rekisterissä olevista ajoneuvoista neljännesvuosittain Tilastokeskukselle. Ahvenanmaalla ajoneuvorekisteriä ylläpitää Ålands Fordonsmyndigheten, jolta Tilastokeskus saa vuosittain summatiedot rekisterissä olevista ajoneuvoista.

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) luovuttaa Tilastokeskukselle tiedot uusista ajoneuvoista tilastointia varten kuukausittain. Ahvenanmaalla ajoneuvorekisteriä ylläpitää Ålands Fordonsmyndigheten, jolta Tilastokeskus saa vuosittain summatiedot ensirekisteröinneistä.

Menetelmät

Tiedon käsittely

Tuotantoprosessissa lähdetietoja editoidaan käsittelysääntöjen mukaisesti ja johdetaan uusia tietomuuttujia.

Aineiston/datan validointi

Lähdetiedot tarkistetaan tuotantoprosessissa tärkeimpien tietomuuttujien suhteen ja tuloksia verrataan aiempiin aineistoihin. Jos eroja huomataan, niin näiden syyt selvitetään aineiston avulla tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Periaatteet ja linjaukset

Organisaatio

Tilastokeskus

Organisaatioyksikkö

Tieto- ja tilastopalvelut

Toimintavaltuudet

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki (280/2004, muut 361/2013). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada hallinnollisista aineistoista. Indeksisarjat julkaistaan niin, että niistä ei voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastolaki. Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi henkilötietolakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Tilastokeskus soveltaa tilastoja laatiessaan EU:n tilastosäädöksiä, jotka ohjaavat kaikkien EU-maiden tilastovirastoja.

Lisätietoja: Tilastolainsäädäntö

Tietosuojaperiaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan tilastolain (280/2004), viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan rikkomisesta seuraa rangaistus.

Lisätietoja: Tietosuoja | Tilastokeskus (stat.fi)

Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Tietojen suojaamisen tärkeimpänä tavoitteena on välttää julkaisemasta tilastotietoja muodossa, josta yksittäinen henkilö tai yritys voidaan tunnistaa. Moottoriajoneuvotilastojen tilastoyksikkönä on ajoneuvo ja julkaistavissa taulukoissa on tapauskohtaisesti arvioitava, että yksittäisen ajoneuvoon liittyvät tiedot eivät ole taulukoissa liian tarkalla tasolla.

Moottoriajoneuvotilastot eivät sisällä yksikkötasolla lailla julkiseksi säädettyjä tietoja, joten paljastumisriski tulee huomioida taulukoita laatiessa. Arkaluonteisimpia tietoja tilastoissa ovat ajoneuvon haltijaan ja/tai omistajaan liittyvät tiedot.
Moottoriajoneuvotilastojen perusaineistoissa on mukana paljon henkilöihin ja yrityksiin liittyviä arkaluonteisia tietoja, mutta varsinaiset tilastossa julkaistavat tiedot liittyvät ajoneuvoihin ja niiden teknisiin ominaisuuksiin. Ajoneuvojen teknisiä tietoja voidaan julkaista ajoneuvon haltijan ja/tai omistajan kotikunnan mukaan. Yrityksillä on omat nimensä mukaiset postinumeroalueensa, joten tilastoja ei voi luokitella aina kaikkien postinumeroalueiden mukaan.

Ajoneuvojen pelkkiä teknisiä tietoja voidaan julkaista myös yksikkötasolla. Monien ajoneuvon haltijaan ja/tai omistajaan liittyvien tietomuuttujien kohdalla kynnysarvoa ei voida käyttää, koska vaikka kynnysarvo ylittyisi, niin havainnot liittyvät samaan yritykseen esimerkiksi yritysten omien postinumeroalueitten kohdalla. Tällöin tietoja ei julkisteta ollenkaan kyseisellä tarkkuudella. Muussa tapauksessa kynnysarvona käytetään kolmea tilastoyksikköä. Kynnysarvosääntöä käytetään ensi- ja toissijaisessa suojaamisessa. Ensisijaisessa suojaamisessa tiedot peitetään, mikäli taulukon solu perustuu vain yhteen tai kahteen havaintoon. Toissijaisessa peittämisessä tulee peittää joko ylä- tai alaryhmän tiedot, mikäli alaryhmä tai ylä- ja alaryhmän erotus koostuu yhdestä tai kahdesta havainnosta.

Moottoriajoneuvotilastoista tehtävissä asiakaskohtaisissa toimeksiannoissa sovelletaan edellä kuvattuja suojausperiaatteita toimeksiannon määrittely- ja suunnitteluvaiheissa. Tilastokeskuksen velvollisuus on tiedottaa toimeksiannon määrittelyvaiheessa tietosuojamääräysten vaikutuksesta laadittaviin tilastoihin. Määrittelyvaiheessa Tilastokeskus suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa sellaisia tilastoja, jotka pyrkivät täyttämään asiakkaan tietotarpeet tietosuojan asettamien reunaehtojen puitteissa.
Yksikkötason moottoriajoneuvoaineistojen luovuttamisesta tutkimuskäyttöön päättää Yhteiskuntatilastot-osasto käyttölupahakemuksen jälkeen tapauskohtaisesti.

Julkistamispolitiikka

Tilastokeskus julkistaa uutta tilastotietoa arkipäivisin kello 8:00 verkkopalvelussaan. Tilastojen julkaisuajankohdat kerrottaan ennakkoon verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ovat päivittyneet verkkopalveluun.

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet Tilastokeskuksessa

Tietojen jakaminen

Ajoneuvotilastojen tiedot ovat nähtävillä Tilastokeskuksen StatFin-tietokannassa ja tilaston kotisivuilla julkistamispäivästä alkaen.

Saatavuus ja selkeys

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot päivitetään ensimmäisenä tietokantaan. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.  

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Jos julkistus sisältää useamman viiteajankohdan tietoja (esim. kuukausi- ja vuositietoja), julkistetaan verkkopalvelussa näiden tiedot yhteen kokoava katsaus. Sekä tiedotteeseen että katsaukseen listataan julkaisuhetkellä päivittyneet tietokantataulukot. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Näiden niin kutsuttujen tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta tai katsausta.

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedotteiden kieliversiot voivat olla suomenkielistä suppeampia. 

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa.

Tietojen revisioitumislinjaukset

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen.

Tilastojulkistusten tietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin.

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista.

Käyttäjien tarpeet

Media, tutkijat ja muut käyttäjät seuraavat ajoneuvokannan ja ensirekisteröintien kehitystä.

Laadun arviointi

Tilastojen laatu on sidoksissa liikenneasioiden rekisterissä olevien tietojen laatuun ja tietojen laatua käydään läpi säännöllisesti yhdessä rekisterinpitäjän kanssa.

Laadunvarmistus

Laadunhallinta edellyttää toiminnan kokonaisvaltaista ohjausta. Tilastoalan oma laadunhallinnan kehikko on Euroopan tilastojen käytännesäännöstö (CoP). Kehikot täydentävät toisiaan. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa.

Lisätietoja: Laadunhallinta | Tilastokeskus (stat.fi)

Käyttäjien käyttöoikeudet

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu kyseisen tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista.

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet

Tilastokeskus on aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden haltija, ellei tuotteen, tiedon tai palvelun yhteydessä erikseen toisin ilmoiteta. Tilastotietojen käyttöehdot.

Tilaston asiantuntijat

Nico Maunula
yliaktuaari
029 551 3526

Etsitkö aiemmin julkaistua dokumentaatiota?

Ennen 5.4.2022 julkaistu dokumentaatio löytyy tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.