Uppgifter om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras som egna offentliggöranden

Uppgifterna om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras nu som egna offentliggöranden. Tidigare publicerades uppgifterna som översikter. Dessutom ersätts Excel-tabellerna med PX-Web-tabeller. Det första offentliggörandet över slutbehandlade företagssaneringsärenden gäller år 2009 och publiceras 23.11.2010. I fortsättningen publiceras uppgifterna en gång om året.


Senast uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/ysan_2010-11-19_uut_001_sv.html