Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön yrityssaneeraustilastossa maaliskuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen tietoja koskevassa yrityssaneeraustilastossa, joka julkaistaan toukokuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja kokoomajulkaisuissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi.

TOL 2008 siirtymän aiheuttamat merkittävimmät muutokset

Uuden toimialaluokituksen myötä yrityssaneeraustilastossa julkaistaan edelleenkin tietoja seitsemältä toimialalta.

TOL 2002 -luokituksella julkaistut toimialat ovat

 • A - B Maa-, metsä- ja kalatalous
 • C - E Teollisuus, kaivostoiminta ja energiahuolto
 • F Rakentaminen
 • G Kauppa
 • H Majoitus- ja ravitsemustoiminta
 • I Kuljetus, tietoliikenne ja varastointi
 • J - Q Muut palvelut

TOL 2008 -luokituksella julkaistavat toimialat ovat

 • A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
 • B-E Teollisuus, kaivostoiminta, energia- ja vesihuolto
 • F Rakentaminen
 • G Kauppa
 • H Kuljetus ja varastointi
 • I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • J - U Muut palvelut

TOL 2008 -luokituksen mukaisten päätoimialojen sisältö muuttuu TOL 2002:n päätoimialoista. Poikkeuksen tästä tekee I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, joka on käytännössä sama kuin TOL 2002:n toimiala H. Suurimmat luokituksen sisällön muutokset on tehty palvelutoimialoihin, joihin on lisätty lähes 100 uutta tarkimman tason luokkaa. Luokitukseen on lisätty palvelualoille myös uusia pääluokkia.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Toimialojen kehityksestä julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 2003 alkaen. Vuosien 2003 - 2008 tietojen muodostamisessa käytetään Tilastokeskuksen yritysrekisterin yrityskohtaisia TOL 2008 toimialatietoja.

Tietojen julkaiseminen TOL 2002 -luokituksella

Vuosien 2003 - 2008 tiedot on saatavilla TOL 2002 toimialaluokituksella tilaston tietokantapalveluissa. Vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen tiedoista alkaen tietoja ei julkaista enää TOL 2002 luokituksella.


Päivitetty 24.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/ysan_2008-09-24_uut_001.html