Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 20.10.2021

Antalet företagssaneringar minskade med 7 procent under januari–september 2021 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 242 företagssaneringar under januari–september 2021, dvs. 18 företagssaneringar (6,9 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 2 813, vilket är 3 081 årsverken (52,3 procent) färre än året innan.


Källa: Företagssaneringar 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 3:e kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2021/03/ysan_2021_03_2021-10-20_tie_001_sv.html