Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.7.2021

Antalet företagssaneringar minskade med 14 procent under januari–juni 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 178 företagssaneringar under januari–juni 2021, dvs. 29 företagssaneringar (14 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 2 380, vilket är 2 742 årsverken (53,5 procent) mindre än året innan.


Källa: Företagssaneringar 2021, 2:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 21.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2021/01/ysan_2021_01_2021-07-21_tie_001_sv.html