Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2021, 4:e kvartalet

Publicerad: 21.7.2021

Antalet företagssaneringar minskade med 14 procent under januari–juni 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 178 företagssaneringar under januari–juni 2021, dvs. 29 företagssaneringar (14 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet årsverken i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 2 380, vilket är 2 742 årsverken (53,5 procent) mindre än året innan.


Källa: Företagssaneringar 2021, 2:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (71,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 1:a kvartalet 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2021/01/ysan_2021_01_2021-07-21_tie_001_sv.html