Publicerad: 9.6.2021

År 2020 ökade antalet slutbehandlade företagssaneringsärenden med 3,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 455 företagssaneringsärenden i tingsrätterna under år 2020. Detta var 14 ärenden färre än år 2019. Av de behandlade ärendena var 377 ansökningar om företagssaneringsförfarande.

Av ansökningarna om företagssaneringsförfarande fastställdes ett betalningsprogram i 117 fall, vilket är 16 (12,0 procent) färre än året innan. Om ett betalningsprogram inte fastställs i tingsrätten, betyder det att behandlingen av ansökningarna avbrutits i olika skeden av företagssaneringsförfarandet. År 2020 var de vanligaste orsakerna till att förfarandet avbröts att ett beslut fattats om att förfarandet ska upphöra, i 94 fall, och att ansökan förkastats, i 58 fall.


Källa: Slutbehandlade företagssaneringsärenden, 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (114,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 9.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2020/ysan_2020_2021-06-09_tie_001_sv.html